Irochezi

Irochezi este un nume dat triburilor membre ale unei confederaţii (Liga celor cinci, apoi şase naţiuni), împărţite astăzi între Canada (Ontario, Quebec) şi Statele Unite (statele New York, Wisconsin, Oklahoma) (circa 50.000).

Populaţiile mohawk, oneida, onondaga, cayuga şi seneca, la care s-au adăugat în 1712 tuscarora, erau aşezate în cea mai mare parte la sud şi la est de lacul Ontario, practicând agricultura (porumb, fasole, dovleci) completată de pescuit, vânătoare şi cules. Triburile lor erau organizate în matriclanuri exogame, practicând o monogamic strictă. Femeile se ocupau cu treburile casnice şi agricole, în timp ce bărbaţii vânau şi participau la războaie având ca scop luarea de prizonieri.

Aceştia erau în majoritatea cazurilor adoptaţi, fiind meniţi să înlocuiască, pentru femei şi la cererea acestora, un fiu decedat (într-un fel sau altul). Cei care nu erau adoptaţi erau ucişi, după ce fuseseră mai întâi supuşi unor torturi rituale, deosebit de rafinate şi însoţite de practici antropofage, irochezii fiind singurii dintre amerindienii din nord la care se întâlnea acest ritual. Satele erau alcătuite din „case lungi”, adăpostind fiecare câte o familie extinsă.

Credeau în existenţa unor puteri, favorabile sau nefavorabile, în fiinţe şi în lucruri. Ceremoniile erau asociate cu muncile agricole, fiind însoţite de sacrificii (cum ar fi cel al câinelui alb) sau erau organizate de confreriile de vraci (de exemplu, societatea „feţelor prefăcute” care utiliza măşti ameninţătoare confecţionate din pănuşi de porumb).

În prezent trăiesc în rezervaţii, dar adeseori îşi caută de lucru în exteriorul acestora (îndeosebi în domeniul construcţiilor). Parţial creştinaţi,practică în paralel cultul tradiţional, reformat la începutul secolului al XIX-lea de către Handsome Lake. Şi-au păstrat mai mult sau mai puţin organizarea politică. Limbile lor - irocheza constituia o familie lingvistică în sine - sunt ameninţate cu dispariţia în ciuda eforturilor de revitalizare.

Ocupă un loc important în istoria antropologiei. Au fost studiaţi încă din secolul al XVIII-lea de către iezuitul francez Lafiteau. În secolul al XIX-lea, L.H. Morgan le-a consacrat prima monografie etnografică, „descoperind” în acelaşi timp „sistemul irochez de rudenie”, cure face deosebirea între categoria fraţilor buni şi verilor paraleli şi cea a verilor încrucişaţi.

Istoric

Liga celor cinci naţiuni a fost creată în 1570 pentru a pune capăt conflictelor intertribale şi pentru a asigura o apărare comună. În special împotriva huronilor şi a aliaţilor acestora, francezii. Era condusă de Marele Sfat al celor 50 de înţelepţi (sachem), care nu exercita şi funcţii militare, acestea revenind căpeteniilor de război.

Datorită veniturilor obţinute din vânzarea blănurilor şi pentru că poseda un număr mare de arme de foc, confederaţia, în alianţă cu englezii, a reuşit săi distrugă în secolul al XVII-lea pe huroni, neutri, petuni, erie etc. şi i-a atacat pe coloniştii din Noua Franţă, înainte de a cădea în declin (epidemii), rămânând aproape neutră în conflictul franco-englez din secolul al XVIII-lea. În perioada războiului de independenţă american, triburile oneida şi tuscarora au luat partea răzvrătiţilor, în timp ce cayuga şi mohawk au luptat de partea englezilor.

Apărându-şi cu înverşunare identitatea şi drepturile, irochezii au recurs de timpuriu la acţiunea diplomatică. În acest sens putem aminti întâlnirea celor patru sachemi cu regina Anna din 1710, negocierile purtate la Londra la începutul secolului al XVIII-lea de căpetenia mohawk Joseph Brant, iar în anii 1920, demersurile căpeteniei cayuga Dcskaheh pe lângă Societatea Naţiunilor şi Curtea internaţională de justiţie, solicitarea ulterioară a ONU etc. Participă activ la mişcările amerindiene actuale.

Denumire: resping numle de irochezi, care vine de la un termen algonkin înseninând „viperele”, iar pentru a se desemna ea ansamblu se referă la organizaţia lor confederală, numită „Casa lungă”.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …