Ion I. Bumbac

Ion (Ioniţă) I. Bumbac (31 ianuarie 1843, Costâna, judeţul Suceava - 25 mai 1902, Cernăuţi) - autor de versuri. Este fiul lui Ion Bumbac, ţăran, şi fratele poetului Vasile Bumbac. Studiile gimnaziale le-a făcut la Suceava şi Cernăuţi. Aici l-a avut ca profesor pe Aron Pumnul, la care a şi locuit împreună cu fratele său şi cu Mihai Eminescu.

După ce, în 1868, trece la Braşov examenul de absolvire a studiilor liceale, Bumbac se înscrie la Universitatea din Viena. În toamna aceluiaşi an era membru al Societăţii literar-ştiinţifice a studenţilor români. Prieten cu Eminescu, e unul dintre partenerii de discuţii ai poetului, dar între ei va interveni, din cauza opiniilor politice diferite, o ruptură. Bumbac, ale cărui sentimente naţionale nu pot fi puse la îndoială, a fost un antijunimist convins şi un adept al purismului în limbă. Ales secretar general în 1871, el îl înlocuieşte, şase luni mai târziu, pe Ioan Slavici la preşedinţia societăţii „România jună”.

În 1872, după terminarea studiilor universitare, este numit profesor de limbile latină şi română la gimnaziul din Suceava. Va fi titularizat, apoi, la Catedra de limbă şi literatură română a gimnaziului din Cernăuţi, unde va funcţiona un timp şi ca director, împreună cu alţi intelectuali, înfiinţează societatea filarmonică „Armonia” (1881) şi societatea culturală „Concordia” (1885), ambele având ţelul de a consolida unitatea culturală a românilor bucovineni.

În calitate de secretar al Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina, a redactat în 1881 şi 1882 revista „Aurora română”, pe care o va relua, din proprie iniţiativă, în 1884. Colaborează cu versuri, nuvele şi articole la calendarele Societăţii (1878-1885), la două dintre ele fiind redactor (în anii 1882 şi 1883), precum şi la alte publicaţii periodice din Transilvania şi Bucovina, între care „Familia”, „Gazeta de Transilvania” şi „Şezătoarea”. A publicat, în mai multe ediţii, şi un manual şcolar de limba şi literatura română.

Deşi în epocă poeziile lui s-au bucurat de oarecare circulaţie, Bumbac este un poet cu totul modest. O încercare de „epopee naţională”, Florinta, din care s-au păstrat trei variante, apărute succesiv în calendarele Societăţii pentru cultura şi literatura română (în 1878 şi 1879) şi în volum (1880), este menţionabilă doar pentru utilizarea elementelor de mitologie populară, într-un studiu introductiv, Unele puţine asupra liricei şi epicei române poporale şi clasice, autorul afirmă că o literatură naţională trebuie să-şi afle resursele în cercetarea trecutului şi a tradiţiilor populare. Pentru o cultură în formare, susţine el, influenţele străine sunt primejdioase.

A scris şi câteva articole în care discută folclorul medical sau unele formule specifice liricii populare. Aparatul critic, în care recurge frecvent la comentariile despre poezia populară ale lui Vasile Alecsandri, la studiile istorice ale lui B.P. Hasdeu, dar şi la lucrări ale învăţaţilor P.J. Safarik şi Theodor Mommsen, îl arată familiarizat cu bibliografia de istorie şi istorie literară. Îi lipseau însă discernământul critic, rigoarea. Într-un studiu asupra Codicelui Voroneţean, din „Aurora română”, purtat de fantezie, el afirmă că primele texte româneşti scrise datează din secolul al X-lea.

Opera literară

  • Florinta, Cernăuţi, 1880;
  • Privire istorică asupra trecutului politic-social şi naţional al „ducatului Bucovinei”, Braşov, 1886;
  • Din istoria limbei şi literatura române, partea I: Istoria limbei române, Cernăuţi, 1889.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …