Ion Dumitrescu-Movileanu

Ion Dumitrescu-Movileanu (circa 1830 - 28 decembrie 1912, Bucureşti) - prozator şi autor dramatic.

A studiat, pe cât se pare, la Paris. Întors în ţară, ia parte la mişcarea revoluţionară de la 1848 şi, drept urmare, va avea de suportat unele consecinţe. Actor el însuşi, la Bucureşti şi la Craiova, Dumitrescu-Movileanu se apucă să scrie teatru. Piesele lui, care s-au bucurat de succes în deceniile al cincilea şi al şaselea ale secolului al XIX-lea, îl recomandă ca pe un cunoscător perspicace al realităţilor sociale şi politice ale vremii.

Comedia Două sute de galbeni sau Păhărnicia de trei zile (1848) surprinde cu luciditate reacţiile diferitelor pături sociale faţă de schimbările aduse de revoluţie. Unele replici îl anunţă parcă pe I.L. Caragiale. Dumitrescu-Movileanu mai scrie canţonete comice, care nu s-au păstrat, farse şi vodeviluri uşoare, de un comic ieftin, speculând pitorescul moral, însă cu unele aluzii satirice.

Logofătu satului (1852) este o dulceagă poveste amoroasă, cu tentă moralizatoare, conţinând şi unele accente critice la adresa arendaşilor. Încă o dată, arendaşii sunt luaţi în răspăr în vodevilul Zmărăndiţa sau Fata pândarului (1855), piesă care dezvăluie în autorul ei un prounionist.

Ţinând de comedia de moravuri, Badea Deftereu sau Voi să fiu actor la Iaşi (1849) ori farsa O toaletă neisprăvită sau Obrăznicia slugilor (1852) iau în derâdere slăbiciuni omeneşti ca vanitatea, cochetăria şi altele, accentuând pitorescul moral. Mai superficiale decât prima lui comedie, aceste din urmă scrieri vădesc, în schimb, mai mult aplomb şi chiar o plasticitate sporită sub aspectul limbajului. Neizbutită este piesa, de sursă istorică, Radul Calomfirescu (1854).

Romanul Radu Buzescu (1858) brodează pe canavaua unei intrigi amoroase, cu personaje exaltate şi fantomatice, o suită de peripeţii pe cât de senzaţionale, pe atât de neverosimile, în maniera foiletoanelor franţuzeşti.

Opera literară

  • Două sute de galbeni sau Păhărnicia de trei zile, Bucureşti, 1848;
  • Badea Deftereu sau Voi să fiu actor la Iaşi, Bucureşti, 1849;
  • Logofătu satului, Bucureşti, 1852;
  • O toaletă neisprăvită sau Obrăznicia slugilor, Bucureşti, 1852;
  • Radul Calomfirescu, Iaşi, 1854;
  • Zmărăndiţa sau Fata pândarului, Bucureşti, 1855;
  • Radu Buzescu, Bucureşti, 1858.

Check Also

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …

Anghel Dumbrăveanu

Anghel Dumbrăveanu (21 noiembrie 1933, Dobroteasa, judeţul Olt) – poet, prozator şi traducător. Este fiul …