Ion Ciocanu

Ion Ciocanu (18 ianuarie 1940, Tabani, judeţul Edineţ, Basarabia) - poet, prozator şi critic literar. Este fiul Ecaterinei şi al lui Mihail Ciocanu.

A studiat la Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Chişinău (1957-1962), obţinând titlul de doctor în filologie (1965). A fost lector la aceeaşi instituţie, redactor la editurile Literatura Artistică şi Hyperion (un timp a exercitat funcţia de director al acesteia), director general al Departamentului pentru limbi, redactor la săptămânalul „Glasul naţiunii”.

În nuvele, Ciocanu cultivă un realism care polarizează îndeosebi aspecte comune ale vieţii, obişnuitul, tot ce e mărunt şi sentimental. Poeziile din Fereastră deschisă (1965), Floare rară (1972), Mijlocul verii (1975), Poeme de dragoste (1993) şi Alte poeme de dragoste (1995) sunt intimiste, în stilul neopetrarchist al lui Emanoil Bucuţa.

Ponderea activităţii lui Ciocanu o dă însă critica literară (cronica, studiul monografic, articolul publicistic sau cu caracter teoretic). Afectată doar parţial de spiritul conjunctura!, investigaţia este minuţioasă şi corectă, cu diagnosticare precisă şi analize pertinente ale operei şi individualităţii artistice comentate.

Caractere şi conflicte (1968) şi Unele probleme de estetică (1973) au deschidere către orizontul generalizărilor teoretice, aplicate la literatura română clasică şi contemporană, din considerente didactice.

Din frământul necontenit al vremilor (1988) este o sinteză asupra publicisticii scriitoriceşti din Republica Moldova (reportaj, eseu, tabletă, articol). Personalitatea cercetătorului se conturează pregnant în critica de întâmpinare, în care vădeşte spirit analitic, siguranţă în cântărirea valorii estetice.

Opera literară

 • Fereastră deschisă, Chişinău, 1965;
 • Caractere şi conflicte. Evoluţia povestirii şi romanului moldovenesc în ultimii ani, Chişinău, 1968;
 • Articole şi cronici literare, Chişinău, 1969;
 • Floare rară, Chişinău, 1972;
 • Itinerar critic, Chişinău, 1973;
 • Unele probleme de estetică, Chişinău, 1973;
 • Mijlocul verii, Chişinău, 1975;
 • Dialog continuu, Chişinău, 1977;
 • Podurile vieţii şi ale creaţiei. Studiu asupra creaţiei lui I.C. Ciobanu, Chişinău, 1978;
 • Clipa de graţie, Chişinău, 1980;
 • Paşii lui Vladimir Curbet, Chişinău, 1982;
 • Permanenţe, Chişinău, 1983;
 • Argumentul de rigoare, Chişinău, 1985;
 • Măsura adevărului, Chişinău, 1986;
 • Din frământul necontenit al vremilor, Chişinău, 1988;
 • Cu faţa spre carte, Chişinău, 1989;
 • Dreptul la critică, Chişinău, 1990;
 • Poeme de dragoste, Chişinău, 1993;
 • Alte poeme de dragoste. Bucureşti, 1995;
 • Atât de drag..., Chişinău, 1995;
 • Literatura română contemporană din Republica Moldova, Chişinău, 1998;
 • Zborul frânt al limbii române, Chişinău, 1999.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …