Ion Buzaşi

Ion Buzaşi (11 aprilie 1943, Mintiu Gherlii, judeţul Cluj) - istoric literar. Este fiul Raveicăi (născută Paşcu) şi al lui Ioan Buzaşi, învăţător.

Urmează Liceul „Ana Ipătescu” din Gherla (1956-1960) şi Facultatea de Filologie din Cluj (1960-1965), după care este profesor de limba şi literatura română la liceul din Blaj, iar din 1991 la Institutul Teologic Greco-Catolic şi la Colegiul de Institutori al Universităţii „Şcoala Ardeleană”. Şi-a luat doctoratul în ştiinţe filologice, în 1982, cu o teză intitulată Andrei Mureşanu. Viaţa şi opera.

Cercetător pasionat, riguros, documentat, practicând un pozitivism echilibrat în tot ceea ce a scris şi publicat, de regulă despre fenomenul cultural şi literar transilvănean, Buzaşi s-a aplecat mai stăruitor asupra a două teme, amândouă legate de Blaj, Andrei Mureşanu şi Mihai Eminescu.

Monografia Andrei Mureşanu (1988) beneficiază de contribuţiile anterioare ale lui Valeriu Branişte, Ioan Raţiu, Mircea Bogdan şi Olimpiu Boitoş, propunând însă pentru prima dată o biografie coerentă a poetului deşteptării naţionale a românilor, cu fazele formării sale la Bistriţa, Blaj, Braşov, Sibiu şi iarăşi Braşov.

Istoricul literar examinează deopotrivă poezia autorului, publicistica şi restrânsă operă de traducător. El găseşte o justă cale în aprecierea contribuţiei poetice a celui care a scris poezia Răsunet, departe atât de aprecierile entuziaste ale lui Aron Densuşianu, cât şi de negarea integrală formulată de Titu Maiorescu.

Exegetul este mai aproape de judecata cumpănită a lui George Călinescu din Istoria literaturii române... (1941). În Eminescu şi Blajul (1994), modul apologetic exaltat al celor care s-au ocupat de acest subiect este înlocuit cu o prezentare critică a „dosarului Grama” şi a prezenţei lui Eminescu în conştiinţa blăjenilor.

Opera literară

 • Blajul, vatră de istorie şi cultură (în colaborare cu Teodor Seiceanu), Bucureşti, 1986;
 • Andrei Mureşanu, Bucureşti, 1988;
 • Eminescu şi Blajul, Bucureşti, 1994;
 • Eminescu, Reşiţa, 1999.

Ediţii, antologii

 • Povestitori ardeleni, prefaţă de Mircea Popa, Cluj Napoca, 1974;
 • Timotei Cipariu, Discursuri, Cluj Napoca, 1984 (în colaborare cu Ştefan Manciulea); Pagini literare, postfaţa editorului, Bucureşti, 1999;
 • Andrei Mureşanu, Poezii, articole, Bucureşti, 1988; Publicistică, prefaţa editorului, Iaşi, 2003;
 • Câmpia libertăţii în literatură, Cluj Napoca, 1998;
 • Noi vrem să ne unim cu ţara, Alba Iulia, 1998;
 • Alexandru Lupeanu-Melin, Evocări din viaţa Blajului, Blaj, 1999;
 • Nicolae Brânzeu, Istoria şcoalelor din Blaj, Blaj, 2000;
 • Ştefan Manciulea, Timotei Cipariu şi Astra, prefaţa editorului , Blaj, 2001;
 • Amintiri despre Pavel Dan, prefaţa editorului, Cluj Napoca, 2003 (în colaborare cu Aurel Podaru).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …