Ion Andreiţă

Ion Andreiţă (11 iunie 1939, Perieţi, judeţul Olt) - poet, prozator, publicist şi traducător.

Fiu al lui Marin Andreiţă, notar, şi al Floricăi Andreiţă (născută Preoteasa), Andreiţă urmează Liceul „Radu Greceanu” din Slatina, apoi frecventează cursurile Facultăţii de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti (1958-1963). Activează ca ziarist la „Scânteia tineretului” (1963-1983) şi „România liberă” (1983-1997). Între 1996 şi 2000 îşi însoţeşte soţia, diplomată, la Paris, din 2003 - la Roma. Debutează la „Luceafărul” (1960). Alte colaborări, la „Viaţa studenţească”, „Argeşul”, „România literară”, „Literatorul” etc. Unele articole sunt semnate cu pseudonimele Raveda şi Ioniţă Călmăţui.

Placheta de versuri Minunea de a trăi (1970) şi, mai târziu volumul Măsurând cu lacrima fiinţa ta (1993) relevă un poet de inspiraţie htonic-folclorică, cu reminiscenţe şi rezonanţe, pe alocuri, din Lucian Blaga, vădit îndatorat unor tendinţe din lirica modernă şi chiar modernistă. Notabile sunt versurile de evocare a atmosferei sumbre de secetă şi război, precum şi meditaţiile pe tema scurgerii neîndurătoare a timpului.

Reportajele publicate de-a lungul anilor - adunate doar parţial în volume (Colegi de generaţie, 1979; Drumuri esenţiale, 1982; Natură vie cu baracă, 1983; Vârsta care nu cunoaşte eclipsa, 1984; Secante la omenie, 1985; Cum se vede ţara la români, 1986) - prefigurează, prin ce au mai bun, proza artistică pe care o va scrie Andreiţă. Pătrunse de fiorul liric al comuniunii cu oamenii întâlniţi (ţărani mai ales), încercând să le descifreze taina comportamentului în împrejurări insolite, căutând cu dinadinsul faptul ieşit din comun, reportajele se constituie în adevărate nuclee narative, pe care stilul alert, limbajul colorat, gradarea subtilă şi mai ales predilecţia spre caracterologie le apropie de proza propriu-zisă.

Deşi independente, povestirile din volumul O zi de toamnă (1997) se circumscriu aceluiaşi univers cunoscut îndeaproape de autor, satului său natal din zona Slatinei. În câteva, personajele revin cu atributele lor definitorii, sugerând apartenenţa la un întreg ce depăşeşte cadrul volumului. Lirismul intrinsec al acestor pagini preferă vârstele de hotar - în special copilăria şi bătrâneţea -, cu linii caracterologice incerte şi cu posibile alunecări în vis, superstiţie, fabulos şi mister. Bine surprinsă e psihologia omului aflat în pragul marii treceri, de nelinişte existenţială şi de împăcare cu destinul.

În memorialul de călătorie Misterul Fluviului Galben. China în 15 cărţi poştale (1993), realităţile chinezeşti, descoperite de autor în cursul unei neaşteptate vizite în Extremul Orient, sunt luate drept puncte de reper pentru a evidenţia elementele definitorii, comparabile sau contrastante cu cele de acasă.

Opera literară

 • Minunea de a trăi, Bucureşti, 1970;
 • Colegi de generaţie, Bucureşti, 1979;
 • Drumuri esenţiale, Bucureşti, 1982;
 • Natură vie cu baracă. Scrisori de la Canalul Dunărea - Marea Neagră, Bucureşti, 1983;
 • Vârsta care nu cunoaşte eclipsa, Bucureşti, 1984;
 • Secante la omenie, prefaţă de Mihai Coman, Bucureşti, 1985;
 • Cum se vede ţara la români, Iaşi, 1986;
 • Praguri de bronz (în colaborare cu Lia-Maria Andreiţă), Bucureşti, 1987;
 • Măsurând cu lacrima fiinţa ta, Bucureşti, 1993;
 • Misterul Fluviului Galben. China în 15 cărţi poştale, Bucureşti, 1993;
 • O zi de toamnă, Bucureşti, 1997;
 • Dimineţile albe - Les Matins blancs, ediţie bilingvă, traducere de Ileana Mihăilă, Christiane Portois, Victor Voinicescu-Sotski şi Nicolae Luca, Bucureşti, 1999;
 • Scrisori pariziene, Râmnicu Vâlcea, 2000;
 • Între două bătăi de aripă, Bucureşti, 2003.

Traduceri

 • Supă de ginseng. Povestiri umoristice chineze, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1990 (în colaborare cu Xu Wende şi Lia-Maria Andreiţă).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …