Ioan Cutova

Ioan Cutova (13 iulie 1919, Veria, Grecia - 17 mai 1992, Bistriţa) - poet.

Fiu al Haidei şi al lui Nicolae Cutova, Cutova face şcoala primară la Veria şi Grebena, în şcoli româneşti, apoi în România, la Târgu Mureş, unde îşi încheie studiile liceale. A absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti în 1944. În 1945, alături de Ion Frunzetti, Mihail Cosma, Victor Torynopol şi Margareta Dorian, primeşte premiul pentru poezie al Editurii Forum.

Comentând producţia lirică a acestor poeţi, Perpessicius scrie despre volumul Cerc vicios, prima carte a lui Cutova: „Peisagiului exterior, de culoare industrială şi proletariană, i se substituie dialogul cu sine însuşi, elegia autumnală a sufletului invadat de nevroze, de aspiraţii nelămurite, de vise interzise, de miragii proiectate, cum stă bine oricărei poezii adolescente, în ostroavele închipuirii şi ale nefiinţei.”

Scriind în limba română, în care fiorul liric este „atât de manifest, dar cu atâta luciditate temperat” (Perpessicius), Cutova este o voce remarcabilă, nu mai puţin înzestrată şi printre poeţii în grai aromân. Nu foarte interesat de performanţa prozodică, el pare preocupat de nevoia comunicării de sine, fiind în acelaşi timp conştient de realizarea ei doar parţială. Versul este populat de aceleaşi stări tulburi, de halouri vagi şi contururi alunecătoare, devenind ambiguu, polisemantic.

Opt microelegii tră Una Ver este, de pildă, atât cântec de iubire, cât şi poem de dragoste pentru etnie, pentru Veria natală. Cutova scrie şi proză în dialect inspirată din viaţa aromânilor, publicată în revista „Deşteptarea”. A realizat, de asemenea, transpuneri din Eminescu (Luţeafirlu şi alte poeme eminesciene pri grailu armânescu, 1980, Poezii, 1988, în colaborare), remarcabilă fiind mai ales versiunea aromână a Luceafărului, cuceritoare prin patina ei lexicală arhaică, ce trimite la cronicari.

Opera literară

  • Cerc vicios, Bucureşti, 1945;
  • Fânarea al Diogen (Lampa lui Diogene), prefaţă de Hristu Cândroveanu, Bucureşti, 1985.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …