Ioan Comşa

Ioan Comşa (26 noiembrie 1912, Bucureşti) - traducător şi publicist. Este fiul Otiliei (născută Garfunkel) şi al lui Aron Comşa, contabil.

Licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Bucureşti, face şi studii la Pitman’s College din Londra. Membru al Baroului de Ilfov, este secretar în biroul consilierului juridic al Legaţiei Britanice (1935-1941), avocat pledant la Institutul Central de Statistică (1944-1947) şi, concomitent, redactor al publicaţiilor „Rumanian Press Review” pentru Misiunea Militară Americană (octombrie 1944 - martie 1945), apoi pentru Misiunea Politică Americană (aprilie 1945 - iulie 1947).

Ocupă ulterior alte funcţii: documentarist la Biblioteca Americană din Bucureşti (1947-1950), planificator şi apoi muncitor la Cooperativa „Micii muncitori metalurgişti” (1952-1953), redactor pentru texte în limbile franceză, germană şi engleză la Editura Medicală (1956-1973), la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă (1957-1961), la Editura pentru Literatură Universală (1961-1970) şi la Editura Minerva (1970-1973). Din 1990 este secretar al Asociaţiei „Amicii Statelor Unite”.

Între anii 1998 şi 2000 activează ca secretar general de redacţie al „Revistei româno-americane”. Colaborează la „Manuscriptum”, „Revista bibliotecilor”, „Pembroke Magazine” (Carolina de Nord, Statele Unite), „Secolul 20” şi „Tribuna României”.

Comşa, prieten cu Mihail Sebastian (în al cărui jurnal este evocat de câteva ori), se afirmă ca un bun traducător din literaturile engleză şi americană, cu deosebire din opera lui Charles Dickens şi a lui Erskine Caldwell. Viaţa lui David Copperfield de Charles Dickens, în transpunerea lui Comşa, se distinge prin fidelitatea faţă de sensurile originalului. Scrupulozitatea traducătorului se vădeşte şi în grija cu care şi-a revizuit prima ediţie.

Pentru Njala. Saga despre Njal este distins cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1980). Comşa are, de asemenea, numeroase contribuţii (studii, comunicări) în domeniul relaţiilor româno-americane.

Traduceri

  • B. Galanov, Boris Polevoi, Bucureşti, 1955;
  • Ernest Thompson Seton, Povestiri despre animale, Bucureşti, 1956;
  • Ralph Fox, Gingis-han, Bucureşti, 1958;
  • Erskine Caldwell, Moartea unei haimanale, prefaţă de Silvian Iosifescu, Bucureşti, 1961; Pământ american, Bucureşti, 1969;
  • Charles Dickens, Viaţa lui David Copperfield, Bucureşti, 1965;
  • Traugott Stephanovicz, Pictura în ulei. Scurtă introducere, Bucureşti, 1966; Njala. Saga despre Njal, Bucureşti, 1980.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …