Ioan Bogdan

Ioan Bogdan (25 iulie 1864, Braşov - 1 iunie 1919, Bucureşti) - istoric, filozof şi slavist. A fost primul dintre cei 11 copii ai Elenei (născută Munteanu) şi ai lui Ioan Bogdan, modest funcţionar braşovean. Doi dintre fraţii săi (istoricul literar Gheorghe Bogdan-Duică şi Ştefan Bogdan, fizician şi chimist) vor fi profesori universitari (primul, şi membru al Academiei Române), iar o soră, Ecaterina, se va căsători cu Nicolae Iorga. După liceul absolvit în oraşul natal, Bogdan a urmat Facultatea de Litere şi Filosofie din Iaşi, specializându-se în istorie, şi, ca bursier, Şcoala Normală Superioară.

Face o serie de călătorii la Viena, Petersburg, Kiev, Moscova, Odesa, Cracovia şi Varşovia, specializându-se în limbi slave şi descoperind numeroase scrieri şi documente, majoritatea în limba slavonă, legate de istoria poporului român. Cu studierea şi editarea lor se va îndeletnici până la sfârşitul vieţii. Din 1891, funcţionează ca profesor de filologie slavă la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii bucureştene, fiind ales, de mai multe ori, decan, prorector şi, pentru scurt timp, rector (1-15 iunie 1912). Va deveni membru în 1903, iar în 1910 vicepreşedinte al Academiei Române. Între 1902 şi 1906, conduce revista „Convorbiri literare” (după ce făcuse doi ani parte din comitetul de redacţie), iar trei ani mai târziu, este ales preşedinte al Comisiei Istorice a României.

Prin cercetări laborioase Bogdan a descoperit, studiat şi editat numeroase texte şi documente vechi, conturând o viziune mai adecvată asupra istoriei şi literaturii vechi româneşti. Publică, astfel, ediţii şi studii privind istoriografia bizantină şi sud-slavă, cea mai importantă fiind Cronica lui Constantin Manasses (1922), istoriografia românească - Vechile cronici moldoveneşti până la Ureche (1891), Cronice inedite atingătoare de istoria românilor (1895) şi Letopiseţul lui Azarie (publicat în „Analele Academiei Române”, 1908-1909) -, precum şi texte literare sau folclorice medievale - O traducere moldovenească a „Vieţii lui Bertoldo” din veacul al XVIII-lea („Convorbiri literare”, 1891) şi Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti asupra lui (1896) -, dar şi scrieri legate de relaţiile cu alte culturi sau de istorie a vechilor instituţii româneşti.

Bogdan rezolvă problema dificilă a transpunerii în româneşte a textelor vechi, realizând o tălmăcire fidelă, de coloratură arhaică a Letopiseţului de când s-a început Ţara Moldovei, a Letopiseţului de la Putna etc. Pentru a stabili însemnătatea istorico-literară a textelor, Bogdan întreprinde o analiză detaliată, urmărind, concomitent, soluţionarea unor controversate chestiuni de datare, localizare şi paternitate. Dacă cercetările de mai târziu vor aduce rectificări sau noi puncte de vedere, comentariile lui Bogdan asupra celor trei cronicari din secolul al XVI-lea, Macarie, Eftimie şi Azarie, şi-au păstrat, în mare parte, valabilitatea, la fel ca şi temeinicul studiu filologic şi literar privitor la naraţiunile despre Vlad Ţepeş.

Opera literară

  • Vechile cronici moldoveneşti până la Ureche, Bucureşti, 1891;
  • Cronice inedite atingătoare de istoria românilor, Bucureşti, 1895;
  • Vlad Ţepeş şi naraţiunile germane şi ruseşti asupra lui, Bucureşti, 1896;
  • Luptele românilor cu turcii până la Mihai Viteazul. Cultura veche română, Bucureşti, 1898;
  • Istoriografia română şi problemele ei actuale, Bucureşti, 1905;
  • Cronica lui Constantin Manasses, prefaţă de Ioan Bianu, Bucureşti, 1922;
  • Scrieri alese, ediţie îngrijită şi introducere de Gheorghe Mihăilă, Bucureşti, 1968.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …