Invidioşii, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Reprezentarea lui Despot-Vodă la 30 septembrie 1879 suscitase un mare interes. Numeroase cronici dramatice salutaseră noua creaţie dramatică a lui Vasile Alecsandri, dar curând începură să apară altele, îndeosebi în „Românul” lui Rosetti şi în „Pressa”, care contestau orice merit piesei, acuzând pe autor că se îndepărtează de adevărul istoric, ba chiar că ar da dovadă de o slabă inspiraţie poetică.

Înţelegând că adevăratul motiv al acestor critici răuvoitoare era de alt ordin decât cel literar, Alecsandri se gândea ca pe baza materialului oferit de campania dezlănţuită împotriva sa să scrie o nouă piesă, o comedie pe care o intitulează Invidioşii. Proiectul acesteia va stărui o vreme în mintea sa, dar, în cele din urmă va fi abandonat. Scriitorul intenţiona ca în această piesă „planul vieţii literare să se întretaie cu cel al vieţii politice, printre personaje fiind scriitori, critici, dar şi oameni politici” (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri).

Retras la Mirceşti, înfruntând rigorile unei ierni timpurii, cu „21 grade sub zero!!”, „cum s-ar zice, o Siberiei”, Alecsandri se delecta cu recitirea scrisorilor lui Ion Ghica, pregătea manuscrisul pentru tipar al lui Despot, - „muncă puţin plăcută - se plângea el în noiembrie prietenului său Ion Ghica -, dar acesta este reversul medaliei în meseria de autor. Publicul nici nu bănuieşte tot ceea ce suferim noi ca să ne expunem criticii lui, mai adesea proastă decât dreaptă.

În legătură cu critica, fă-mi plăcerea să-mi trimiţi bazaconiile lui Şoimescu şi compania, cum şi criticile răuvoitoare cu care a fost gratificat Despot în lipsa mea. Această lectură îmi va ajuta la căutarea caracterelor pentru o comedie pe care o am în vedere şi care va avea titlul următor: Invidioşii. Voi intercala acolo unul sau două personaje luate din grupul acelora care au făcut cerul şi pământul şi va fi ca un buchet de flori” (conferă Vasile Alecsandri, Cele mai frumoase scrisori).

Cum Ion Ghica îl încurajase în această întreprindere, Alecsandri îşi făcea publică intenţia şi în scrisoarea, datată 1 decembrie 1879, adresată lui Ghica şi aflată în fruntea volumului Despot-Vodă, Bucureşti, 1880: „Am început, după îndemnul tău, comedia în versuri intitulată: Invidioşii. Subiectul este interesant, materia bogată şi tipurile variate, unele fiind pocite, altele comice, altele triste, însă toate demne de a inspira şi jale şi râs. A bon entendeur salut!” (conferă şi Vasile Alecsandri, Cele mai frumoase scrisori).

Vasile Alecsandri

Până în vara anului următor, poetul nu renunţase la această idee, dar între timp îşi dăduse seama că realizarea piesei nu era uşoară: „Cât despre Invidioşii, cer mai mult studiu şi o muncă mai serioasă, dar sper totuşi să se joace iarna aceasta” - îi scria el tot lui Ghica (conferă Vasile Alecsandri, Scrisori. Însemnări).

Din Invidioşii nu s-au păstrat decât câteva rânduri, aşternute de Alecsandri cu cerneală violetă (completările cu cerneală neagră) pe verso filei 82 din manuscrisul Bibliotecii Academiei Române nr. 2.253, şi anume titlul, lista personajelor şi o scurtă caracterizare a personajului Nourescu, care „vede tot în negru pe orizonul politic”. Pe recto aceleiaşi file se află începutul Legendei lui Jolde.

Ca şi celelalte încercări rămase în manuscris şi aceasta a fost publicată pentru prima dată în prefaţa ediţiei Vasile Alecsandri, Opere complete. IV. Teatru. III, Bucureşti, 1905.

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …