Într-o corespondenţă din zilele trecute…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Într-o corespondenţă din zilele trecute..., de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 191 din 27 august / 8 septembrie 1880.

A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica.

Congresul de la Berlin din iunie-iulie 1878 ia în discuţie şi problema Comisiei Europene a Dunării, cu sediul la Galaţi, înfiinţată prin tratatul de la Londra din 1871 şi care urma să fie reînnoit în aprilie 1883.

Războiul din 1877-1878 aduce schimbări importante în Balcani prin înfrângerea Imperiului otoman şi ele se reflectă şi în documentele Congresului de la Berlin. Tratatul de pace înscrie şi trei articole privind Comisia Europeană, prin care precizează că sediul ei rămânea la Galaţi, îşi păstra independenţa faţă de autoritatea teritorială şi îi revenea sarcina să întocmească un regulament al navigaţiei pe Dunăre.

Comisia Europeană de la Galaţi se întruneşte în decembrie 1879 şi însărcinează un comitet să întocmească un proiect privind reglementarea navigaţiei pe Dunăre. Proiectul este respins în iunie 1880 şi Comisia Europeană hotărăşte să întocmească ea un regulament privind navigaţia pe Dunăre între Porţile de Fier şi Galaţi, cu asistenţa Serbiei, Bulgariei şi României.

Imperiul austro-ungar face demersuri stăruitoare pentru înfiinţarea unei Comisii mixte dunărene pusă sub autoritatea sa, deşi nu era ţară riverană pe cursul inferior al Dunării. Diplomaţia austro-ungară primeşte sprijinul marilor puteri şi Comisia mixtă dunăreană se înfiinţează în termenii pe care îi cerea. Eustaţiu Pencovici, delegatul României în Comisia Europeană, nu izbuteşte să blocheze înfiinţarea acestei comisii. Explicaţia stă în duplicitatea guvernului român.

Mihai Eminescu

Eminescu angajează „Timpul” în apărarea suveranităţii naţionale şi problema aceasta formează preocuparea dominantă a publicisticii sale cu începere din august 1880 şi până în aprilie 1883. El implică ziarul bucureştean în această dezbatere europeană cu mare prudenţă. Poetul era preocupat să nu agraveze şi mai mult situaţia românilor transilvăneni din Imperiul austro-ungar. Multă vreme se mărgineşte să reproducă articole din presa străină pe această temă, pe care le însoţeşte, uneori, cu scurte comentarii.

Deschide campania sa de presă cu un articol pe care îl reproduce din ziarul „Le Nord” (5 august 1880), ca să continue cu extrase din „Journal des Debats” (6, 28 august), „Neue freie Presse” (6 august), „Augsburger Allgemeine Zeitung” (19, 20 august), „L’Independance roumaine” (31 august), „Le Nord” (20, 21 septembrie), „Le Temps” (4 noiembrie), „Pester Lloyd” (15 noiembrie) şi din alte câteva publicaţii străine (Opere XI. Publicistica).

Corespondenţa din „Augsburger Allgemeine Zeitung” este reprodusă de Eminescu în „Timpul” din 19 august 1880 (Opere XI. Publicistica).

Presa străină se ocupă de pretenţiile Imperiului austro-ungar cu privire la asumarea controlului asupra navigaţiei pe Dunăre de la Porţile de Fier până la Galaţi, încălcând grav suveranitatea ţărilor riverane (România, Bulgaria şi Serbia). Diplomaţia română prezintă puterilor europene un Memoriu în care apără interesele ţării noastre şi care stă în atenţia presei străine (Opere XI. Publicistica).

Eminescu se opreşte asupra poziţiei lui Mihail Kogălniceanu, autorul Memoriului nesemnat, prin care se respingeau, în termeni energici, pretenţiile Imperiului austro-ungar. Poetul intuieşte încă de pe acum că Mihail Kogălniceanu va juca un rol important în denunţarea politicii duplicitare a guvernului liberal în chestiunea dunăreană.

Check Also

Visează androizii oi electronice?, de Philip K. Dick (comentariu literar, rezumat literar)

Philip Kindred Dick (16 decembrie 1928, Chicago, Illinois, Statele Unite – 2 martie 1982, Santa …

Visările unui hoinar singuratic, de Jean-Jacques Rousseau (comentariu literar, rezumat literar)

Jean-Jacques Rousseau (28 iunie 1712, Geneva, Elveţia – 2 iulie 1778, Ermenonville, Franţa) – scriitor. …

Virgina în grădină, de A.S. Byatt (comentariu literar, rezumat literar)

A.S. Byatt (pseudonimul literar al Antoniei Susan Drabble) (24 august 1936, Sheffield, Marea Britanie – …

Viii şi morţii, de Patrick White (comentariu literar, rezumat literar)

Patrick Victor Martindale White (28 mai 1912, Knightsbridge, Londra, Marea Britanie – 30 septembrie 1990, …

Vieţi pârjolite, de Ricardo Piglia (comentariu literar, rezumat literar)

Ricardo Piglia (24 noiembrie 1941, Adrogue, Argentina) – scriitor. Titlul original: Plata quemada Prima ediţie: …