Indo-nepalezi

Indo-nepalezi este un termen întrebuinţat de etnologii francofoni pentru a desemna ansamblul de munteni hinduşi de limbă nepaleză organizaţi în caste (jat) (7,5 milioane de persoane).

Indo-nepalezii nu sunt consideraţi un grup etnic, ci formează comunităţi rurale alcătuite întotdeauna din acelaşi ansamblu de caste: bahun (brahmani, 2,4 milioane), chetri (ksatriya, 3 milioane), kami (fierari, 1 milion), damai (croitori, 400.000), sarki (cizmari, 300.000), la care se adaugă, în funcţie de regiune, thakuri (prinţi), sannyasi („cei care renunţă la drepturile avute prin naştere”), curaute (musulmani fabricanţi de brăţări), gaine (cântăreţi) şi badi (dansatori).

În ciuda specializării profesionale asociate fiecărei caste, indo-nepalezii trăiesc în principal din agricultură. Răspândiţi pe tot întinsul regatului, preferă munţii cu altitudini moderate (900-2.000 m), unde pot cultiva orez în sistem de irigare.

Hinduismul practicat de ei, de orientare shakta, atribuie un rol fundamental sacrificiilor animale şi cultului Zeiţei.

Istoric

Nepalul a fost întemeiat în graniţele sale actuale în secolul al XVIII-lea de o dinastie indo-nepaleză, şahii din Gorkha.

Avându-şi originea în numeroasele curente de migraţie venite din India prin vest şi prin sud, indo-nepalezii alcătuiesc în prezent populaţia dominantă în regat din punct de vedere demografic, cultural (limba lor a devenit limbă naţională), politic (regele şi elita administrativă sunt indo-nepalezi de rang înalt) şi religios (hinduismul este religie de stat).

Brahmanii indo-nepalezi sunt în prezent ţinta mişcărilor identitare tibeto-birmane, reproşându-li-se că au acaparat statul nepalez.

Denumire: parbatiya, bahun-chetri, khas, gorkhali.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …