Imazirheni

În sens strict, imazirhenii sunt al treilea efectiv omogen (aproximativ 3,6 milioane de persoane) din sânul vastului ansamblu disjunct al berberilor.

Într-o accepţiune mai largă, susţinută de cea mai mare parte a cercurilor asociative preocupate în prezent de revendicări culturale în Maroc, Algeria şi în emigraţie, în special printre kabili, acest etnonim capătă valoare generică, menită să înlocuiască până şi în limbile europene denumirea obişnuită de berberi, considerată depreciativă.

Imazirhenii ocupă, stricto sensa, în Maroc o arie care în sud începe la est de meridianul Demnat Uarzazat, trece prin Atlasul Mare şi Atlasul Mijlociu, terminându-se în nord-est în apropiere de oraşul Taza, iar pe latura nord-vestică străbate Platoul Central, ajungând până la câteva zeci de kilometri de Rabat.

În Maghreb această zonă constituie sediul prin excelenţă al pastoralismului ,seminomad cu oscilaţii sezoniere. Comunităţile tribale şi teritoriile lor, care adeseori se întind până în câmpie pentru ca să se poată adăposti de zăpadă, ating dimensiuni spaţiale şi demografice dintre cele mai importante din Africa de Nord.

Ayt Atta (în număr de 350.000) au unele fracţiuni care iernează în stepele presahariene, la circa 180 de kilometri de locurile în care păşunează vara. Este vorba de un caz extrem, locurile de iernat ale altor triburi găsindu-se la distanţe mult mai mici spre sud, în stepele Muluya sau, mai la nord, în câmpiile Meknes şi Fes. Acest caz, alături de o serie de alte indicii, sugerează o posibilă origine sahariană, în valuri succesive, a unei bune părţi a imazirlienilor.

În văi (mai puţin numeroase decât în ţinuturile populaţiei chleuh) şi mai ales în piemonturi, viaţa pastorală este dublată de o activitate agricolă, pe alocuri limitată de lipsa pământului şi a apei. În alte părţi având o pondere mai mare decât creşterea animalelor.

Securitatea de durată, căile şi mijloacele de comunicare ameliorate determină o tendinţă de extindere a culturilor; păşunile sunt semănate cu grâu de locuitorii din imediata lor apropiere, care în trecut reprezentau o avangardă a păstorilor, în felul acesta vechea solidaritate se destramă, apărând conflicte. Şi totuşi numărul de corturi negre ale păstorilor nu scade; deocamdată regresul are doar o valoare relativă.

Migrarea spre Europa în căutare de locuri de muncă a debutat în perioada anilor 1960, cu numai un deceniu înainte de începerea politicii de închidere a frontierelor dusă de Franţa, Belgia şi Germania. Chiar în Maroc, în anii 1960, procentul de imazirheni în rândul efectivelor neocitadine era de zece ori mai mic decât cel al populaţiei chleuh.

Etnologie

Teoria antropologică a segmentarităţii, dezvoltată în urma studierii populaţiei nuer din Sudanul nilotic, şi-a găsit cea mai celebră ilustrare la imazirheni, fiind însoţită aici în mod suplimentar de aprecieri privind funcţia de arbitru a spiţelor cu vocaţie religioasă, marabuţii.

Istoric

Canalizând sub egida sa presiunea imazirlienilor către nord-vest. Loja marabutică din Dila - din apropiere de Khenifra - a constituit multă vreme un motiv de îngrijorare pentru sultanii saadieni (1555-1659), care se sprijineau pe chleuhi.

Primul suveran alauit a supus Dila (1668), dar succesorul acestuia, Mulay Ismail (1672-1727), a slăbit presiunea asupra lor; după moartea sa acţiunea a fost reluată. Zayanii au fost cei dintâi care au profitat de bogăţiile oraşului corsar Sale, perechea Rabatului.

În secolul următor un nou focar marabutic, al imhiuachilor, i-a folosit pe imazirheni împotriva Meknesului (1818), a cucerit cu ajutorul lor Fesul pentru câteva luni (1820) şi a menţinut grupul lor central neafectat, în ciuda expediţiilor repetate ale lui Hassan I (1873-1894).

Doar protectoratul Republicii franceze i-a adus pe imazirheni sub controlul statului marocan, după lupte repetate ce au durat până în iulie 1933. În zilele noastre imazirhenii au rămas rudele sărace ale unei modernizări care se face simţită îndeosebi în câmpie şi în apropierea coastei Atlanticului.

Denumire: imazirhen; (arabă marocană) brabeur, de unde provine sinonimul francez beraber, considerat învechit.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …