Ilie Bărbulescu

Ilie Bărbulescu (1 decembrie 1873, Bucureşti - 5 mai 1945, Bucureşti) - lingvist, filolog şi istoric literar. Absolvent în 1891 al Liceului „Sf. Sava”, s-a înscris în acelaşi an la secţia istorică a Facultăţii de Litere din Bucureşti, urmând în paralel cursurile Şcolii Normale Superioare. După licenţă, obţine o bursă pentru studiul limbilor slave la universităţile din Praga şi Agram (Zagreb).

În 1899 îşi trece, la Agram, doctoratul cu o teză redactată în limba sârbă, reluată şi îmbogăţită într-o versiune românească premiată de Academia Română, Fonetica alfabetului cirilic în textele române din veacul XVI şi XVII, în legătură cu monumentele paleo-sârbo-bulgaro-ruse şi româno-slave (1904). Între 1900 şi 1905, lucrează la Arhivele Statului din Bucureşti, îi apar câteva cărţi: Cercetări istorico-filologice (1900), Studii privitoare la limba şi istoria românilor (1902), Vechile relaţii ale Principatelor Române cu Croaţia (1903), mai multe studii şi articole.

În 1905 i se încredinţează Catedra de slavistică, nou înfiinţată, la Universitatea din Iaşi, la care Bărbulescu va funcţiona mai întâi ca suplinitor, apoi ca profesor titular (1909) până la pensionare (1938). Îi succedă fostul său student Petru Caraman. Raporturilor româno-slave privite din perspectiva actualităţii le va consacra numeroase studii şi articole de istorie politică, sintetizate în Relations des Roumains avec les Serbes, les Bulgares, les Grecs et la Croaţie en liaison avec la question macedo-roumaine (1912).

În 1908 este ales membru corespondent al Academiei Române, apoi al Academiei de Ştiinţe din Belgrad (1914) şi al Societăţii Regale Cehe de Ştiinţe din Praga (1929). Cărţile sale fundamentale apar în 1928 - Curentele literare la români în perioada slavonismului cultural, şi în 1929 - Individualitatea limbii române şi elementele slave vechi. Consacrându-se revistei „Arhiva”, reînviată în 1921 sub direcţia sa, va fi prezent număr de număr cu studii şi articole, documente, note filologice şi etimologice, imprimând publicaţiei o agresivitate de temut.

O bună parte din cercetările slavistului sunt legate direct de istoria literaturii române, Bărbulescu atrăgând atenţia că el este preocupat îndeosebi de „romanistică”. Curentele literare la români... este o sinteză a cercetărilor privind chestiunile controversate din epoca veche a culturii şi a literaturii noastre. Cu o mare cantitate de fapte, mergând până la argumentarea microscopică, cărturarul tinde să desluşească problemele referitoare la tipurile de scriere folosită pe teritoriul românesc, la adoptarea limbii slavone (mediobulgara secolelor XI-XII) şi a alfabetului chirilic, la „curentele literare” slave corespunzătoare concepţiilor despre traducere, curente preluate de literatura slavono-română.

Pozitivist obstinat, suspectând de impresionism orice interpretare, Bărbulescu a avansat, în domeniul istoriei literare, dar mai ales în filologie şi în istoria limbii, multe ipoteze amendabile. Izbânzile parţiale, care s-au absorbit în fondul comun al disciplinelor respective, compensează însă în bună parte erorile.

Opera literară

  • Cercetări istorico-filologice, Bucureşti, 1900;
  • Studii privitoare la limba şi istoria românilor, Bucureşti, 1902;
  • Problemele capitale ale slavisticei la români, Iaşi, 1906;
  • Relations des Roumains avec les Serbes, les Bulgares, les Grecs et la Croaţie en liaison avec la question macedo-roumaine, Iaşi, 1912; ediţia Iaşi, 1999;
  • Istoria literaturii ruse moderne, Iaşi, 1921;
  • Curentele literare la români în perioada slavonismului cultural, Bucureşti, 1928;
  • Individualitatea limbii române şi elementele slave vechi, Bucureşti, 1929;
  • Istoria literaturii şi gramatica limbii bulgare vechi, Iaşi, 1930.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …