Ik

Ik este o societate din Uganda, al cărei teritoriu actual, muntos, ocupă extremitatea nord-estică a ţării, foarte aproape de graniţa cu Sudanul şi Kenya (circa 2.000 de persoane).

Au slujit drept intermediari între vecinii lor, dodo şi turkana: spioni în vreme de război, mediatori, dacă era cazul, pe timp de pace. În incursiunile pe care dodo şi turkana le întreprindeau unii împotriva altora pentru a fura vite, ei serveau drept călăuze şi gazde. În plus, aceşti vecini îi credeau înzestraţi cu puterea de a aduce ploaia.

La origine vânători-culegători seminomazi, au rămas fără teritorii de vânătoare în urma creării Parcului Naţional Kidepo. Au fost transformaţi în agricultori sedentari prin decret guvernamental, iar adaptarea la acest nou mod de viaţă, în condiţii climatice nefavorabile (secete frecvente), pune extrem de multe probleme.

Limba lor aparţine grupului de limbi est-sudaneze.

Etnologie

Îşi datorează celebritatea etnologului britanic Colin Turnbull, care i-a cunoscut în 1964 şi a căutat să le studieze modul de trai. în acea perioadă domnea o foamete cumplită, şi societatea pe care a descoperit-o Turnbull părea să se afle în plină disoluţie. Lucrarea The mountain people, publicată în 1972, a fost prost primită de comunitatea ştiinţifică şi a provocat serioase controverse.

Populaţia ik este descrisă aici ca fiind lipsită de sentimente şi legături sociale, individualismul şi cruzimea nemotivată impunându-se la început ca singurul mijloc prin care se putea supravieţui foametei şi devenind apoi modul de a fi obişnuit. După Turnbull, la ei copiii fură hrana chiar din gura bătrânilor părinţi, iar mamele se bucură atunci când pruncul lor piere în ghearele unui leopard.

Lucrarea lui Turnbull a fost aspru criticată din trei motive principale:

  • insuficienţa şi lipsa de coerenţă a informaţiilor etnografice;
  • aprecierile etice cu privire la comportamentul membrilor populaţiei studiate, într-o perioadă când aceasta trecea printr-o situaţie materială, alimentară şi culturală extrem de dificilă;
  • utilizarea „modelului ik” pentru a prezice viitorul - sumbru - al societăţii industriale şi capitaliste.

Lucrarea a devenit un exemplu clasic în antropologie (cu titlu de antimodel) şi un succes în librării, fiind adaptată pentru teatru de Peter Brook în 1974.

Denumire: teuso, numele dat de dodo şi turkana.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …