Igala

Igala este o populaţie din Nigeria, al cărei teritoriu, acoperit de păduri tropicale şi de savane, este situat pe malul stâng al Nigerului, la sud de confluenţa acestuia cu Benue (aproximativ 400.000 de persoane).

Sunt agricultori, meşteşugari şi negustori. Odinioară controlau toate tranzacţiile comerciale (sclavi, fildeş, metale etc.) din regiune. Sunt patrilineari.

Organizarea socială se întemeia pe o regalitate sacră de origine străină a cărei putere era limitată de autoritatea căpeteniilor spiţelor autohtone, care aveau un rol decisiv în alegerea lui „ata” (suveranul de la Idah) din rândul spiţelor regale. În ciuda unui oarecare declin, aceste structuri rămân prezente.

În afară de ritualul întronării suveranului aui, „festivaluri” periodice onorând diferitele zeităţi reprezintă momentele importante ale religiei tradiţionale, care îşi păstrează întreaga însemnătate în raport cu creştinismul şi islamul.

Măştile-căşti şi măştile-coifuri caracterizează o producţie artistică dezvoltată. Limba igala, apropiată de yoruba şi de edo, aparţine grupului lingvistic kwa.

Istoric

Având origine amestecată, igala s-au organizat la sfârşitul secolului al XVI-lea într-un regat cu capitala la Idah, care a atins apogeul în secolele XVII-XVIII şi i-a umplut de uimire pe primii călători europeni în secolul al XIX-lea, înainte de a cădea în declin din cauza presiunilor populaţiilor edo, jukun şi fulbe, ca şi datorită transformărilor prilejuite de colonizarea britanică.

Denumire: igara.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …