Ifugao

Ifugao este o societate din Filipine (insula Luzon, provincia Ifugao), aparţinând ansamblului igorot şi trăind la est de Cordiliera Centrală şi în văile din jurul lanţului Polis, în partea de sud (circa 147.000 de persoane).

Populează ţinuturi cu relief accidentat, în care an realizat cel mai impresionant sistem de terase rizicole din ţinut (Banaue Rice Terraces), înscris în 1995 pe lista UNESCO a patrimoniului mondial.

Practică de asemenea cultivarea itinerantă pe pante a aşa-numitelor camotes (batate dulci).

Cătunele lor sunt construite pe movile, pe coastele dealurilor şi în văile râului Magat şi ale afluenţilor acestuia.

Puterea politică şi religioasă este încredinţată celor înstăriţi, care în această ipostază simt numiţi mumbaki.

Societatea ifugao stârneşte interesul şi datorită complexităţii religiei şi obiceiurilor sale.

Nicăieri în altă parte în Insulinda nu întâlnim o asemenea ierarhic de divinităţi, fiecărei categorii de zei fiindu-i închinate ritualuri de o mare bogăţie.

Arta

Statui din lemn antropomorfe (bulol), în poziţie ghemuită, le reprezintă pe zeităţi.

Denumire: ifugaw, ipugao, mayawyaw.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …