Idoma

Idoma este o populaţie din Nigeria al cărei teritoriu, alcătuit din păduri tropicale mai mult sau mai puţin dese, se găseşte la est de confluenţa Nigerului cu râul Benue. Este împărţită în 17 comunităţi (aproximativ 550.000 de persoane)

Sunt agricultori, meşteşugari, vânători, pescari şi negustori. Satele compacte, formate din mici case rotunde aşezate în jurul unei pieţe, cuprind familii extinse în cadrul cărora patriliniile sunt dominante.

Claselor de vârstă şi diferitelor societăţi de bărbaţi le sunt adeseori asociate măşti şi grupuri de dans. În general, în fiecare sat sau grup de sate asociate, diferitele patrilinii desemnează, pe rând, căpetenia comunităţii, aleasă din sânul sfatului bătrânilor.

Religia tradiţională (cultul strămoşilor, asociaţi pământului, celebrarea unor sărbători etc.) îşi păstrează importanţa, alături de creştinism şi islam. Dialectele întrebuinţate, foarte apropiate, aparţin grupului kwa.

Arta

Cuprinde statui de oameni şezând sau în picioare şi mame cu pruncul, având feţele vopsite adeseori cu caolin. Măştile mortuare, remarcabile, au de multe ori culoare albă cu motive negre şi sunt împodobite cu fibre.

Istoric

Provenind atât din est cât şi din vest, idoma au sosit în regiune în jurul anului 1800 şi s-au aşezat în teritoriul actual sub presiunea populaţiei fulbe.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …