Ideile „Daciei literare” şi rolul ei în orientarea culturii şi a literaturii române

Pe scurt

Ideile emise de Mihail Kogălniceanu sunt:

  • Cum traducerile nu fac o literatură, ele trebuie înlocuite cu o creaţie originală.
  • Pentru a se face începutul unei literaturi naţionale, scriitorii trebuie să se inspire din folclorul autohton, din istoria patriei şi din frumuseţile spaţiului românesc.
  • Literatura română trebuie să fie unitară şi, de aceea, este nevoie de o revistă în care să publice scriitorii din toate cele trei provincii.
  • Pentru instituirea unui sistem de valori este nevoie de o critică literară obiectivă.

Pe larg

Revista „Dacia literară” apare la Iaşi, în anul 1840, sub direcţia lui Mihail Kogălniceanu, şi va fi interzisă chiar după primul număr, căci, prin chiar numele ei, revista se adresa românilor din toate cele trei ţări, într-un moment politic dificil, în care unirea nu era încă posibilă. Această deschidere către toţi românii reprezintă primul pas către clădirea unei literaturi şi a unei limbi unitare. În spiritul acestei recomandări se va dezvolta literatura noastră preromantică (momentul paşoptist) şi romantică (Mihai Eminescu), până aproape de începutul secolului nostru (sămănătorismul şi poporanismul vin pe aceeaşi direcţie).

Ideile formulate de Mihail Kogălniceanu în Introducţie la revista „Dacia literară” vizează formarea unei literaturi naţionale; el observă că în cultura română domină traducerile din literaturi străine; recunoaşte că este nevoie şi de modele, dar traducţiile nu fac o literatură, ci pot fi primejdioase pentru că ucid duhul naţional; de aceea trebuie căutate subiecte în spaţiul românesc; astfel, el recomandă ca scriitorii să fructifice episoadele eroice din istoria noastră, să transfigureze artistic frumuseţile naturii şi să prelucreze folclorul autohton.

Totodată, Kogălniceanu pune pentru prima oară problema unei critici obiective. În acest sens, el vorbeşte despre o interpretare directă a operei (a se critica cartea, iară nu autorul) şi despre o critică făcută fără ură şi părtinire.

Check Also

Tendinţe şi opţiuni în cultura românească interbelică

Europenism şi naţionalism Dacă în secolul al XIX-lea dominanta culturală erau elementele de unire între …

Cultura ceramicii pictate de tip Petreşti

Încă demult se cunoşteau în Transilvania centrală şi vestică resturi de ceramică pictată, fină, executată …

Cultura dacică în secolele I î.Hr. şi I d.Hr.

Vorbind de cultura dacică, înţelegem să expunem în paginile ce urmează nu atât aspectul ei …

Cultura în vremea feudalismului timpuriu pe teritoriul României

Săpăturile arheologice recente au scos la iveală urme de cultură românească încă din veacul al …

Cultura în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea

Problemele culturii româneşti capătă în cursul secolului al XVII-lea o complexitate tot mai mare, datorită …