Ibo

Ibo este o populaţie din Nigeria, trăind într-o regiune cu păduri abundente, plantaţii de palmieri şi terenuri mlăştinoase, situată de-o parte şi de alta a fluviului Niger, la sud de confluenţa acestuia cu Benue (circa 8 milioane de persoane).

Diferitele grupuri care alcătuiesc această populaţie sunt legate între ele printr-un sistem economic complex şi prin străvechi tradiţii comerciale. Cum teritoriul ibo nu are acces direct la mare, din cele mai vechi timpuri şi-au procurat sare şi peşte din deltă, dând în schimb ulei de palmier. Cei din nord-est exportă surplusul de igname spre regiunile centrale (Awka, Orlu), foarte dens populate.

Organizarea socială, net diferită de cea a populaţiilor din vest (yoruba, edo), este de tip segmentar. Nu cunoaşte centralizare statală şi are la bază patrilinearitatea localizată, adesea exogamă şi corespunzând unui cătun. Mai multe cătune risipite alcătuiesc un sat; unitatea socio-politică majoră este grupul de sate.

Societatea este împărţită în clase de vârstă, masculine şi feminine, şi în societăţi iniţiatice în sânul cărora avansarea se face prin cumpărarea succesivă de titluri. Hotărârile importante sunt luate de clasa de vârstă a bătrânilor.

Religia tradiţională îşi păstrează un rol esenţial, alături de creştinism şi de islam (puţin dezvoltat). Din panteonul său fac parte zeul creator Chuku şi Anyangu, fiul acestuia, însă divinitatea cea mai importantă din punct de vedere social este Ale, Pământul, de care depind spiritele subordonate  şi  de  care  e  legat cultul strămoşilor. Societatea mmo, ai cărei membri purtând măşti îi întruchipează pe strămoşi, îndeplineşte, în numele lui Ale, un rol judiciar şi poliţienesc.

Limba ibo (cu 30 de dialecte) aparţine grupului kwa; limbă de comunicare şi comercială, însă şi limbă literară (ilustrată de autori cum ar fi Christopher Okigbo, Cyprian Ekwensi şi Chinua Abeche) este întrebuinţată în întreg sudul Nigeriei.

Arta

Sunt foarte dezvoltate sculptura în lemn şi artele vizuale: expoziţii publice de statui, apariţii de măşti în timpul marilor ceremonii religioase, sărbători agrare etc. în sanctuare se găsesc figuri sculptate şi pictate de dimensiuni mari (alusi), în timp ce statuetele ikenga, cioplite din lemn de esenţă tare şi împodobite cu o pereche de coarne de berbec, îi ocrotesc pe cei care le posedă.

Istoric

Veniţi din nord în secolele al IX-lea şi al XIV-lea, ibo au avut de suferit de pe urma comerţului cu sclavi mai mult decât oricare altă populaţie din regiune. Descendenţii lor sunt prezenţi în număr mare în Brazilia şi Caraibe.

În epoca colonială, în cadrul politicii de indirect rule, englezii au creat în mod artificial „căpetenii indigene”, modificând echilibrul intern al societăţii şi stârnind numeroase revolte, înainte de a pune la punct un sistem mai bine adaptat de consilii locale.

În contextul frământat care a urmat după dobândirea independenţei, au încercat, prin lovitura de stat militară din 1966, să transforme ţara într-un stat centralizat în care faptul că erau mai înaintaţi din punct de vedere cultural şi economic le-ar fi asigurat dominaţia.

Împotrivirea celorlalte etnii şi pogromurile cărora le-au căzut victime i-au determinat pe ibo să proclame independenţa Biafrei şi să poarte un război (1967-1970) care a făcut două milioane de morţi şi sa încheiat cu capitularea lor. Ulterior a fost promovată o politică de reconciliere naţională.

Denumire: igbo.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …