Ibibio

Ibibio este o populaţie din sud-estul Nigeriei (circa 2,4 milioane de persoane).

Îşi au teritoriul în estul deltei Nigerului; zona litorală este acoperită de un covor des de mangrove, în timp ce în interior cresc păduri tropicale dense.

Practică în mod tradiţional agricultura (igname, manioc), pescuitul, vânătoarea şi comerţul, şi cresc un număr mic de animale. Cultivarea şi exploatarea palmierului de ulei deţine un rol de primă importanţă în sânul unei economii care de altfel se orientează în prezent spre diferite sectoare industriale.

Organizaţi după un sistem segmentar cu filiaţie patrilineară şi practicând poliginia, ibibio se împart în spiţe, sate, grupuri de sate şi clanuri (essien) conduse de bărbaţi.

Un sistem de clase de vârstă şi rolul pe care îl deţin diferitele societăţi iniţiatice compensează absenţa unei guvernări centralizate (pe lângă asociaţiile masculine există şi asociaţii feminine cu pondere economică considerabilă). Modelul „caselor” (comunităţi axate pe comerţul exterior), răspândit la populaţiile efik şi ijaw, şi importanţa acordată averii se regăsesc şi la ibibio.

În paralel cu creştinismul şi cu islamul (puţin dezvoltat), diferitele culte tradiţionale (al strămoşilor, divinităţilor tutelare, divinităţilor marine „mamy-watta” etc.) îşi păstrează întreaga însemnătate, sub conducerea marilor asociaţii iniţiatice. Numeroase tipuri de măşti sunt folosite pentru respectivele culte.

Limba ibibio aparţine secţiunii Cross River a grupului lingvistic benue-congo.

Istoric

Strămoşii lor provin din bazinul fluviului Cross River. În negoţul cu negri au jucat dublul rol de victime şi de asociaţi, fiind siliţi de vecinii lor ijaw, efik şi aro să ia parte la un trafic împotriva căruia s-au răzvrătit adesea, stârnind răzmeriţe pe corăbii sau luându-le cu asalt.

În secolul al XIX-lea a venit rândul exploatării şi comercializării uleiului de palmier. Şi-au manifestat de timpuriu dorinţa de independenţă, confruntându-se cu superioritatea politică şi comercială a vecinilor lor, cu prezenţa colonială (care a declanşat revolte sângeroase) şi, mai târziu, cu statul federal.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …