Iban

Iban este o populaţie din insula Borneo, localizată îndeosebi în Malaysia Orientală (Sarawak), dar reprezentată şi prin grupuri ce trăiesc în Brunei şi în Indonezia, în provincia Kalimantan Barat (Borneo de Vest) (circa 550.000 de persoane).

Împărţită în numeroase subgrupuri, constituie cea mai importantă dintre populaţiile dayak”. Practică agricultura itinerantă, vânătoarea cu lancea şi cu sarbacana şi sunt renumiţi pentru ţesăturile lor.

O parte dintre ci au devenit plantatori de arbori de cauciuc. Organizaţi în comunităţi locale nestratificate şi autonome, rămân credincioşi modului tradiţional de locuire, în „case lungi”. Sistemul de rudenie este de tip cognatic.

Unitatea de bază este familia nucleară, având ca reşedinţă o „cameră” (bilek) din casa lungă în care trăiesc aproximativ 15 familii înrudite. Comunitatea creată prin coabitare nu poate fi însă comparată cu o spiţă sau cu un clan. Tinerii căsătoriţi pot alege să locuiască fie în casa lungă a părinţilor soţului, fie în cea a părinţilor soţiei.

Mai multe case lungi înşirate în lungul unui curs de apă sau aflate în acelaşi district formează un ansamblu lax cu tendinţă endogamă, având o denumire comună, dar fără o organizare colectivă.

Limba lor aparţine grupului de limbi malaio-polineziene de vest şi nu este prea îndepărtată de malaieză.

Istoric

În secolul al XIX-lea încă mai erau războinici (vânători de capete) foarte temuţi de populaţiile vecine, în detrimentul cărora şi-au extins foarte mult teritoriul. Uneori erau recrutaţi de căpetenii malaieze pentru a lua parte la expediţiile piratereşti în lungul coastelor teritoriului Sarawak - englezii numindu-i din această cauză sea dayak.

În prezent au fost şcolarizaţi şi parţial creştinaţi. În Sarawak mulţi dintre ci au migrat la oraş, unde lucrează ca muncitori, funcţionari, poliţişti etc.

Denumire: neban, hiwar.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …