Iancu Buznea

Iancu Buznea (21 noiembrie 1809, Iaşi - 28 iulie 1839, Putna, judeţul Suceava) - traducător.

Iancu Nicola (sau Nicolae) pe numele său adevărat, Buznea a fost crescut de Veniamin Costache, mitropolitul Moldovei. El l-a trimis la învăţătură la „Sf. Sava”, în Bucureşti, numindu-l apoi într-o slujbă la Mitropolie. Ulterior, a primit ranguri boiereşti. În 1831, era mare vornic şi cavaler al unui ordin rusesc.

Încă din şcoală, în 1827, semnând Iancu Nicolae Moldovean, a transpus din greceşte Culegere de înţelepciune de Dimitrie Darvari şi, după Nicolae S. Piccolos, romanul lui Bernardin de Saint-Pierre, Paul şi Virginia. Traducerea, întregită de notele explicative ale lui Piccolos şi de altele noi, nu a fost tipărită de la început, circulând, sub numele Iancu Nicola, în numeroase copii manuscrise.

Tot Iancu Nicola va semna şi un Manual de patriotizm, tipărit la Iaşi, în 1829. Originalul este Manualul de patriotizm dedicat locuitorilor celor 7 insule ionice, apărut în 1817 şi atribuit lui Nicolae Scufos. Cartea a avut o largă circulaţie, fiind întrebuinţată ca manual didactic în unele şcoli. Prefaţa este un elogiu adus de Buznea întemeietorilor şcolii în limba română, a căror activitate o considera un exemplu de înaltă iubire de ţară.

În 1831, el tipăreşte Pavel şi Virghinia, revizuind, după originalul francez, textul din 1827. Tălmăcirea este făcută cu talent şi cu un remarcabil simţ al limbii. Exprimarea uşor arhaică, atunci când traducătorul încearcă să evite neologismul, are prospeţime, spontaneitate şi culoare. Versiunea lui e mai literară şi chiar mai exactă decât cea făcută de Al. Pelimon, 20 de ani mai târziu.

Utilizând un intermediar bilingv, în franceză şi în greacă, apărut la Viena în 1782, Buznea dă, în 1834, Filosoful indian, după The Oeconomy of Humany Life a lordului Chesterfield. Lucrarea cuprindea numeroase noţiuni şi idei de esenţă iluministă; în acelaşi timp, căutarea credinţei, reculegerea şi meditaţia pe care era axată au pregătit atmosfera necesară receptării preromantismului şi romantismului.

Traduceri

  • Dimitrie Darvari, Culegere de înţelepciune, Bucureşti, 1827;
  • Nicolae Scufos, Manual de patriotizm, Iaşi, 1829;
  • Bernardin de Saint-Pierre, Pavel şi Virghinia, Iaşi, 1831;
  • Chesterfield, Filosoful indian sau Chipul de a trăi cineva fericit în soţietate, Iaşi, 1834.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …