Hehe

Hehe este o populaţie din Tanzania, trăind în cea mai mare parte în regiunea Iringa (aproximativ 500.000 de persoane).

Practică agricultura (activitate exclusiv feminină) şi creşterea animalelor (bovine).

Patrilineari, se împart în mai multe clanuri.

Căsătoria (de preferinţă între veri încrucişaţi) are ca reguli poliginia şi rezidenţa patrilocativă.

O parte dintre ci sunt musulmani, alţii creştini iar restul sunt adepţi ai religiilor tradiţionale.

Limba lor, kihehe, aparţine ansamblului bantu.

Istoric

Sunt înrudiţi cu vecinii lor, bena şi sangu. La sfârşitul secolului al XIX-lea, au întemeiat o puternică entitate politică în zonele muntoase din sud, sub conducerea lui Muyigumba şi a fiului său Mkwawa.

Rezistenţa la colonialismul german le-a sporit prestigiul.

Denumire: wahehe.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …