Hausa

Hausa este o populaţie care trăieşte în principal în Nigeria, la nord de fluviile Niger şi Benue, şi în Niger (peste 12 milioane de persoane).

Este una dintre cele trei populaţii mai importante din Nigeria (celelalte două fiind yoruba şi ibo), ocupând o treime din suprafaţa acesteia. Teritoriul său, cu climat tropical uscat sau semideşertic, cuprinde câmpii şi platouri cu vegetaţie de savană cu arbori mai deşi sau mai rari şi câteva păduri rare. Tradiţia urbană este veche, existând centre cu o densitate foarte marc a populaţiei (Kano, Katsina, Sokoto).

Practică agricultura intensivă şi creşterea animalelor (la scară mai mică decât populaţia fulbe). Produsele lor meşteşugăreşti sunt cunoscute în întreaga Africă de Vest (obiecte din piele şi fier, ţesături). Structurile comerciale sunt foarte dezvoltate (cu o vastă reţea de pieţe, internă şi externă). Kano şi Kaduna sunt importante centre industriale (textile, industrie petrolieră, asamblări de automobile).

Puternic influenţaţi de religia musulmană şi de populaţia fulbe, care trăieşte în aceleaşi regiuni, hausa sunt organizaţi în 14 oraşe-state, între care există vechi rivalităţi; şapte dintre ele sunt „legitime” (Hausa bokoi), faţă ele celelalte şapte „bastarde” (Benza bokoi). Oraşele-state sunt conduse de regi (sarkin), aleşi de persoanele cu vază, asistaţi de un prim-ministru (galamida).

Populaţia se împarte într-o masă rurală de agricultori pricepuţi, talaka, şi o populaţie urbană care se ocupă cu meşteşugurile şi negoţul. Stratificarea socială era - şi într-o oarecare măsură a mai rămas - puternică. În vârf se găseşte o pătură de nobili (curteni, demnitari, administratori teritoriali, căpetenii militare), cărora li se subordonează o pătură de orăşeni (învăţaţi musulmani, imami, negustori, funcţionari subalterni, meşteşugari, ţărani liberi), ambele fiind situate deasupra câtorva grupuri endogame supuse segregaţiei (lăutari, tăbăcari, fierari etc.) şi o pătură mai mult sau mai puţin aservită (ţărani, hamali, servitori).

Practică un islam în care se resimte influenţa credinţelor locale anterioare. Marabuţii (mallam) sunt foarte influenţi; cultele şi ritualurile de posesiune (bori) sunt încă vii. Ca în toate emiratele din Nigeria, în timpul marilor sărbători musulmane au loc festivaluri (durbar) caracterizate în principal prin spectaculoase curse călare.

Limba hausa aparţine grupului ciadian al familiei hamito-semitice. Prezintă împrumuturi din arabă. Dialectele principale sunt kano şi sokoto. Limbă maternă a aproximativ 40% din populaţia din nordul Nigeriei şi circa 50% din populaţia Nigerului, serveşte ca limbă de comunicare în întreaga Africă de Vest.

Arta

În oraşele Daura, Kano, Katsina, Zaria, Jos etc. se găsesc vestigiile aproape intacte ale unei strălucite tradiţii arhitecturale de inspiraţie islamică.

Istoric

Cu mult înainte de răspândirea islamului, strămoşii populaţiei hausa s-au aşezat în regiunile din nordul Nigeriei de astăzi şi în sudul actualului Niger. Tradiţiile plasează construirea oraşelor-state între secolele X-XIII. În secolul al XIV-lea a fost introdus islamul şi dreptul malekit şi, în consecinţă, scrisul. Pe măsură ce oraşele au prosperat graţie poziţiei lor la contactul dintre Africa neagră şi Africa de Nord, s-au constituit structurile statale. Populaţia fulbe a ajuns pe teritoriile hausa în jurul anului 1804.

Războiul sfânt (jihad) a izbucnit la îndemnul lui Usman dan Fodio, care, susţinut de populaţia rurală, a supus în 1809 cele şapte Hausa bokoi, predarea lor fiind simbolizată de construirea unei capitale comune, Sokoto. Aceasta a dat numele unui imperiu care s-a întins cu o viteză uimitoare. Britanicii care pierduseră influenţa asupra ţinutului hausa, au atacat în 1903 Sokoto, încă de pe atunci izolat de celelalte emirate hausa-fulbe.

Credincioşi politicii lor de „indirect rule”, au garantat puterea emirilor şi au renunţat la răspândirea creştinismului. După dobândirea independenţei, conflictul pentru dominarea Federaţiei Nigeriene a dus la confruntări dure între hausa-fulbe şi ibo (masacrele ibo din 1966 şi secesiunea Biafrei).

Denumire: haussa.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …