Hare

Hare este un trib indian din Canada (Teritoriile din nord-vest), alcătuit din două comunităţi principale (Fort Good Hope, Colville Lake) (aproximativ 1.200 de persoane).

Aparţinând ansamblului athapaskan de nord, se împart în grupe semiautonome care practică vânătoarea, pescuitul şi culesul în zonele împădurite care înconjoară valea inferioară a fluviului Mackenzie, până pe malurile Marelui Lac al Ursului.

Depind în mare parte de iepurele polar pentru hrană şi îmbrăcăminte (de unde şi numele de hare, iepure). Au fost creştinaţi în secolul al XIX-lea de misionarii catolici francezi şi de atunci sunt sedentari. Limba lor încă mai supravieţuieşte.

Denumire: ka so gotine („oamenii sălciilor mari”).

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …