Harakmbut

Harakmbut este o populaţie amazoniană din Peru (regiunea Madre de Dios) (aproximativ 2.000 de persoane).

Se subîmpart în mai multe subgrupuri regionale; arakmbut sau amarakaeri (circa 1.000), wachipaeri (circa 500), arasaeri, sapiteri, kisambaeri şi toyeri, ultimele două grupuri fiind în prezent aproape dispărute.

Vânătoarea rămâne activitatea masculină prin excelenţă. Agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere este axată în principal pe manioc, bananieri şi porumb.

Organizarea socială are la bază un sistem de clanuri patrilineare, preferându-se schimbul de surori între două clanuri. Rezidenţa este patrilocativă. Societate de războinici, locuiau în mari case comunitare aflate sub tutela căpeteniilor de război. Astăzi trăiesc grupaţi în sate.

Religia, dominată de şamanism, acordă un rol important spiritelor naturii loto. Ciclul arborelui Wanamey (mitul de origine) şi cel al eroului civilizator Marinke sunt cele două mituri fundamentale.

Alcătuiesc o familie lingvistică independentă.

Istoric

Au suferit crâncen de pe urma efectelor devastatoare ale marilor epidemii şi a boom-urilor economice succesive; cauciucul la începutul secolului al XX-lea, exploatarea pădurilor şi, de 20 de ani încoace, căutarea aurului în aluviunile râurilor, care a atras mii de colonişti în teritoriul lor.

Confruntaţi cu aceste probleme, harakmbut, angajaţi într-un proces de reafirmare a identităţii lor etnice, îşi apără drepturile teritoriale în cadrul federaţiei indigene din Madre de Dios.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …