Hanti

Hantii sunt o populaţie din Rusia, trăind în vestul Siberiei (în principal în districtul autonom Hanti Mansi). Sunt aşezaţi la est de populaţia mansi (circa 24.000 de persoane).

Se împart în trei mari ansambluri; nordic, sudic şi răsăritean. Vânători-pescari în păduri, îşi petrec iarna în satele aflate pe malurile fluviului Obi şi ale afluenţilor acestuia. Primăvara şi vara se deplasează în lungul cursurilor de apă. În nord, o parte dintre membrii populaţiei sunt crescători de reni, pe care în timpul verii îi păşunează în tundră.

Societatea lor este acefală şi divizată în două jumătăţi exogame, care se subîmpart într-un număr foarte mare de clanuri. Filiaţia este patrilineară, ca în întreaga Siberie, iar rezidenţa patrilocativă.

Ca şi populaţia mansi, au fost foarte de timpuriu influenţaţi de propovăduitorii creştinismului ortodox, ceea ce a dus la apariţia unor zeităţi sincretice cum este Numi-Torum, „Spiritul cel de sus”. Însă creştinarea lor a fost destul de formală şi nu a izbutit să elimine şamanismul (cultul spiritelor naturii, al ursului, al strămoşilor).

Limba hanti (trei dialecte) alcătuieşte împreună cu mansi subgrupul obi-ugrian al familiei ugriene şi mai este încă folosită.

Arta

Cu ocazia sărbătorii ursului, interpretează scenete comice, uneori destul de indecente, cu subiecte religioase sau referindu-se la aspecte ale vieţii cotidiene. Interpreţii poartă măşti din scoarţă de mesteacăn şi ţin în mâini câte o bâtă. Şi hanti şi mansi practică dansuri războinice, cu săbii reale sau simbolice, unice în Siberia.

Istoric

Strămoşii îndepărtaţi ai populaţiilor hanti şi mansi (şi ai maghiarilor) trăiau, se pare, pe unul dintre cei doi versanţi ai munţilor Urali. Au intrat în relaţii comerciale (blănuri) cu ruşii încă de la sfârşitul secolului al XI-lea şi, cunoscuţi sub numele de iugri, au fost subjugaţi între secolele XV-XVIII şi, puţin câte puţin, potopiţi de colonişti.

După căderea regimului sovietic, hanti şi mansi au fost primele dintre micile popoare din nord care au început să protesteze împotriva dezastrului ecologic provocat de exploatările de gaze naturale şi petrol de pe teritoriul lor. În general se străduiesc să revigoreze cultura lor ancestrală.

Hanti şi mansi joacă un rol foarte important pentru maghiari şi finlandezi, izolaţi în mijlocul populaţiilor de limbi indo-europene. Numeroşi cercetători aparţinând acestor două naţiuni s-au dus la ci pentru a le cunoaşte limbile şi tradiţiile, nutrind speranţa că ar putea reconstitui sistemele de reprezentări ale strămoşilor lor îndepărtaţi.

Denumire: khanty, xanty, khant; denumirea derivată din rusă de ostiaci (sau ostyaki) este ambiguă (căci se referă la trei populaţii neînrudite lingvistic; hanti, sel’kup şi ket) şi învechită; de altfel, hanti-mansi sunt de multe ori numiţi „ugrienii de pe Obi”.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …