Hani

Hanii sunt o populaţie care trăieşte în cea mai mare parte în China, însă şi în Vietnam, Laos, Birmania şi Thailanda (circa 1,5 milioane de persoane).

Stabiliţi de-o parte şi de alta a frontierei sudice a Yunnanului, hanii se împart în mod tradiţional în 20 de grupuri identitare mai mult sau mai puţin localizate, cel mai important dintre ele fiind akha.

Trăiesc în comunităţi săteşti compacte aflate la altitudini cuprinse între 800 şi 1.600 de metri, în China cultivă în special orez, pe terase irigate, în timp ce grupul akha practică defrişarea prin rotaţie a terenurilor.

Toate comunităţile hani sunt alcătuite dintr-un anumit număr de segmente de patriclanuri sau spiţe patrilineare identificate prin apartenenţa la un strămoş comun şi marcate genealogic graţie unui principiu al legăturilor patronimice între tată şi fiu. Ansamblul relaţiilor de rudenie pe linie paternă formează astfel o reţea genealogică piramidală care porneşte de la un strămoş primordial.

Organizarea politică este de tip egalitar, singurul sistem de referinţă fiind cel sătesc. Deciziile colective sunt luate de un consiliu alcătuit din cei mai respectabili bătrâni ai comunităţii (în fruntea căruia se află preotul satului), care adesea reprezintă spiţa sau spiţele întemeietoare ale satului. Religia este de tip politeist „animist”, marcată de cultul strămoşilor.

Istoric

O epopee orală ce retrasează itinerarul imigraţiilor ancestrale vorbeşte despre o mişcare ele deplasare generală şi progresivă către sud, plecând de la o vatră de populare care ar putea li situată în vestul sau centrul actualului Sichuan.

Teritoriile locuite de hani au fost incluse începând din secolul al XIII-lea în sistemul indirect al unităţilor administrative „tusi”, instituite de China la marginea imperiului, până când aceste unităţi au fost distruse de comunişti în 1949.

Denumire: hani, akha, piyo, kato, ngonu; (chineză) hani; (vietnameză) hanhi; (laoţiană) ko, akha; (thai) ko, iko.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …