Gourmantche

Gourmantche este o populaţie din estul statului Burkina Faso, nordul stalului Togo, vestul Nigerului, având câteva grupuri şi în nord-estul Ghanei (circa 1 milion de persoane).

Ţinutul gourmantche, situat în zona sudaneză, acoperit de savane cu sau fără arbori, este străbătut de Pendjari şi câţiva afluenţi ai Nigerului. Agricultura pe terenuri defrişate prin incendiere (mei, sorg) este completată cu creşterea animalelor (cornute mici, păsări). Vânătoarea, care avea în trecut un rol important, a rămas fără obiect datorită despăduririlor masive.

Satele cuprind mai multe spiţe patrilineare. Primii născuţi deţin autoritatea şi îi reprezintă pe strămoşi. Societatea, în cuprinsul căreia se disting nobili (buricimba), oameni de rând (talmu) şi foştii prizonieri (jituara) era - şi în oarecare măsură mai este şi acum - organizată în regate (diema) independente, reunite într-un fel de confederaţie (care însă nu a constituit un front comun împotriva invadatorilor).

Creştinismul şi islamul convieţuiesc cu concepţiile religioase tradiţionale.

Limba gourmantche (cu două forme dialectale principale) aparţine familiei voltaice.

Istoric

Populaţiilor locale, foarte amestecate, li s-au alăturat elemente de origine bornoua, hausa sau berba, care au fondat diverse dinastii. În secolele XVI-XVII au început incursiunile populaţiilor islamizate. Zarma i-au împins treptat pe gourmantche de pe malurile Nigerului.

La începutul secolului al XIX-lea fulbe i-au alungat din Yaga şi din Liptako, fără însă să reuşească să-şi impună hegemonia. La sfârşitul secolului al XIX-lea disputele pentru succesiune au facilitat pătrunderea francezilor.

Denumire: gurma, gourma, gulmance, gulmanceba.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …