Gonja

Gonja este o populaţie din nordul Ghanei (Northern Region), aşezată între brong, la sud, şi dagomba la nord, în zona de savană.

Habitatul rural este dispersat, satele neavând mai mult de 300 de locuitori. Densitatea redusă a populaţiei (între 10 şi 20 locuitori/km2) în comparaţie cu sudul forestier al ţării, este o urmare a vechilor depopulări provocate de capturarea de sclavi dar şi a migraţiei actuale spre plantaţiile şi minele din sud.

Principalele culturi pentru consumul propriu sunt ignamele şi cerealele (porumb, orez, mei, sorg), la care se adaugă arahidele, fasolea, batatele dulci. Culturile pentru comercializare (bumbac) au o pondere foarte mică. Se practică creşterea extensivă a bovinelor cu coarne scurte. Gonja sunt patrilineari.

Începând din secolul al XVII-lea suveranii lor, convertiţi ei înşişi la islam, şi clasa conducătoare au trăit în bună înţelegere cu negustorii şi marabuţii musulmani stabiliţi în oraşe - îndeosebi la Salaga, important punct comercial (cola), dar au păstrat distanţa faţă de ei şi şi-au menţinut instituţiile proprii, ritualurile regale având un caracter sincretic, cu împrumuturi din islam.

În zilele noastre un astfel de sincretism coexistă încă eu islamul propriu-zis. Oamenii simpli vorbesc guang (care, mai în sud, a ajuns o limbă reziduală) sau gur, dar conducătorii, care au abandonat mande, limba fondatorilor, folosesc gbanyito, o limbă derivată din guang.

Istoric

Istoria regatului Gonja ne este cunoscută datorită celebrelor Cronici gonja din secolul al XVIII-lea, redactate în arabă. A apărut în a doua fază a expansiunii mandingue (la mijlocul secolului al XVI-lea).

Doi cuceritori mandingue veniţi din bazinul superior al Nigerului. Imoru şi Naaba au cucerit şi au jefuit Begho (unde s-a instalat Imoru) şi apoi Buna. Naaba s-a aşezat la Yagbum, viitoarea capitală gonja. A domnit din 1552/1533 până în 1582/1583. Expansiunea teritorială a fost realizată de unul dintre urmaşii săi, Jakpa (1622/1623-1666/1667) pe care tradiţia orală îl socoteşte fondator.

Acesta a împărţit teritoriul, distribuind câte o provincie fiecăruia dintre cei cinci fii ai săi şi a instituit regula rotaţiei, dând posibilitate fiilor săi şi descendenţilor lor agnatici să vină pe rând la putere. În urma victoriilor lui Opokou Ware, statul Gonja a fost încorporat în Imperiul ashanti în secolul al XVIII-lea, ca stat tributar.

În 1901 a fost inclus în Gold Coast, colonie britanică, iar în 1957 a fost preluat de Republica Ghana.

Denumire: gondja, ngbanya.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …