Gond

Gond este un termen generic care include mai multe subgrupuri cu caractere specifice din centrul Indiei (Madhya Pradesh, dar şi Orissa, Andhra Pradesh, Maharashtra) (circa 7,5 milioane de persoane).

Locuitori ai ţinuturilor muntoase, puternic ataşaţi de teritoriul lor, sunt în principal agricultori pe terenuri defrişate periodic prin incendiere (mei); mulţi sunt nevoiţi să lucreze cu ziua.

Patrilineari, sunt împărţiţi în fratrii şi clanuri exogame. Fiecare clan îşi are propriii zei domestici. Oficianţii phardang, barzi şi cronicari, sunt personaje importante în sat. La curtea rajahilor ei stăteau alături de brahmani. Limba lor este dravidiană. Pe lângă graiurile proprii (gondi) folosesc şi telugu şi diverse dialecte hindi.

Istoric

Regalitatea gond s-a dezvoltat în actualul Madhya Pradesh începând din secolul al XIV-lea. Regatul Chanda a fost subjugat în 1749 de către marathi, în schimb regatul Chatisgarh a dispărut doar când India şi-a dobândit independenţa.

Pierderea stăpânirii asupra pământului şi decăderea statutului lor în relaţiile cu societatea hindusă i-au determinat să întreprindă ample revolte (1911, 1940) împotriva proprietarilor de pământ hinduşi şi administraţiei (în special a celei forestiere) şi să revendice crearea unui stat gond (Gondawan).

Mişcarea protestatară înregistrează o recrudescenţă. Sunt catalogaţi printre Scheduled Tribes.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …