Gogo

Gogo este o populaţie din partea centrală a Tanzaniei, locuind îndeosebi în regiunea Dodoma, la vest de Oceanul Indian şi de capitala Dar es-Salaam (aproximativ 600.000 de persoane).

Gogo au un mod de trai semipastoral. O parte din câştigurile obţinute din agricultura de mică amploare pe care o practică (porumb, mei, sorg) sunt investite în vite, mod de conservare a economiilor şi valoare socială supremă. Cultura lor materială este, în multe privinţe, asemănătoare cu cea a maasailor.

Sunt patrilineari şi sunt împărţiţi în mai multe clanuri; au un sistem de clase de vârstă. Regulile maritale includ poligamia. Societatea lor este de tip segmentar, acefală şi chiar anarhică.

Trăind într-un ţinut semiarid, adesea afectat de secetă şi de foamete, gogo au un mod de trai itinerant. Deoarece membrii diferitelor clanuri suni mereu dispersaţi, raporturile dintre persoane sunt de departe cele mai importante.

Ritualurile lor alcătuiesc un sistem dualist. Bărbaţii au sarcina de a proteja sănătatea vitelor şi a noilor născuţi, iar femeile anunţă pericolele care apar dacă bărbaţii nu au reuşit să-şi îndeplinească rolul. Vitele au funcţia de intermediari în relaţia cu spiritele. Limba gogo este o limbă bantu.

Cerşetoria

Diferitele măsuri întreprinse de autorităţi pentru a-i sedentariza, atât în perioada colonială cât şi după aceea, au avut o serie de efecte negative, printre care şi un aflux important al lor înspre oraşe.

De obicei în oraşe gogo se îndeletnicesc cu cerşitul, în asemenea grad încât mgogo a ajuns să fie sinonim cu cerşetor în Tanzania în general şi îndeosebi în Dar es-Salaam.

Denumire: wagogo.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …