Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa

Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa (5 septembrie 1895, Bistriţa, judeţul Mehedinţi - 2 februarie 1992, Bistriţa) - folclorist. Este fiul Alexandrei (născută Gămănescu) şi al lui Nicolae Dumitrescu.

Urmează un an la Liceul „Traian” din Turnu Severin, apoi va absolvi Seminarul „Sf. Nicolae” de la Bistriţa, judeţul Vâlcea (1916). Devine iniţial învăţător suplinitor la Bistriţa, judeţul Mehedinţi, învăţător la Cârjei, pentru ca în final să se stabilească în comuna natală, unde va fi preot (hirotonit în 1922).

Prin dârzenie, tenacitate, şi-a înzestrat localitatea, într-un avânt înrudit cu spiritul acţiunilor lui Spiru Haret, cu casă de citire, cămin cultural, farmacie, muzeu, bancă populară şi cooperativă de consum. Ca să-şi uşureze activitatea de culturalizare, şi-a achiziţionat, în 1929, o tipografie, unde a editat atât revista „Izvoraşul” (1919-1939), cât şi periodicele „Opaiţul satelor” (1927-1931), „Alarma satelor”, calendare şi cărţi.

Acest „alt Coresi” (cum l-a numit Ion Simionescu) a făcut din localitatea sa mehedinţeană „un templu al culturii, al folclorului, al istoriei naţionale” (Gheorghe Bulgăr). „Izvoraşul”, revistă de muzică, artă şi folclor, apărută în aproape o mie de numere, a fost primită cu interes nu doar de colecţionarii de folclor, cei mai mulţi învăţători şi preoţi, ci şi de personalităţi precum Simion Mehedinţi, George Enescu, Nicolae Iorga, I.G. Duca, Dimitrie Cuclin, Ioan Bianu, Gheorghe Murgoci, Nicolae Cartojan, Vasile Pârvan, Gheorghe Ţiţeica, Octavian Goga, I.A. Candrea, Dimitrie Gusti, Mihail Dragomirescu, George Murnu, P.P. Negulescu, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Gala Galaction şi Tudor Vianu. Bunăoară, Dimitrie Cuclin a afirmat că revista bistriţeană era „cea mai dragă publicaţie din ţară”, iar Nicolae Iorga a calificat-o drept una dintre „cele mai utile publicaţii româneşti”.

Meritul publicaţiei, ca şi al culegerilor pe care le-a publicat Dumitrescu-Bistriţa - Cântece populare (1919), Cântece naţionale (1921), Cântece patriotice, religioase şi şcolare (1932) -, a fost acela de a fi colecţionat şi publicat nu exclusiv ceea ce era mai valoros sub raport estetic, ci ceea ce era specific perioadei interbelice. Bogata corespondenţă cu personalităţi ale epocii contribuie la cunoaşterea mişcării de idei privind creaţia populară la un moment dat.

Culegeri

  • Cântece populare, Bucureşti, 1919;
  • Cântece naţionale, Bistriţa, judeţul Mehedinţi, 1921;
  • Cântece patriotice, religioase şi şcolare, Bistriţa, judeţul Mehedinţi, 1932;
  • 127 doine şi cântece din folclor, Craiova, 1960;
  • Doine, cântece şi strigături din Oltenia, în Folclor din Oltenia şi Muntenia, III, Bucureşti, 1968;
  • De la Severin la vale, Drobeta Turnu Severin, 1972.

Check Also

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …

Anghel Dumbrăveanu

Anghel Dumbrăveanu (21 noiembrie 1933, Dobroteasa, judeţul Olt) – poet, prozator şi traducător. Este fiul …