Gheorghe Cunescu

Gheorghe Cunescu (3 august 1914, Susleni, judeţul Orhei, Basarabia - 31 decembrie 1995, Bucureşti) - publicist, istoric literar şi istoriograf muzical.

Studiază teologia la Chişinău (Seminarul Teologic, 1928-1936, apoi Facultatea de Teologie, 1936-1940). Este hirotonit preot în Şoldăneşti-Orhei, unde slujeşte între 1942 şi 1944. După ocuparea Basarabiei de sovietici, în 1944, se refugiază în dreapta Prutului, unde slujeşte ca preot la Panaghia, în judeţul Dolj (1945-1947), Ideciu de Jos (1948-1952) şi Luieriu, în judeţul Mureş (1953-1971), şi la Bucureşti (1972-1975). Colaborează la „Biserica Ortodoxă Română”, „Ortodoxia”, „Revista de istorie şi teorie literară” etc.

Axa preocupărilor literare ale lui Cunescu o constituie studiul îndelungat al personalităţii lui Gala Galaction, profesorul său preferat, faţă de care manifestă un veritabil cult. Lucrările despre maestru au o valoare exclusiv documentară. Cunescu re­constituie mai întâi, în volumul Pe urmele lui Gala Galaction (1982), călătoriile preotului şi scriitorului în provinciile româ­neşti şi în străinătate (Ungaria, Italia, Egipt, Muntele Athos etc.).

Trama biografică a reconstituirii este ulterior dezvoltată şi amănunţită într-o monografie, Gala Galaction (1989), îmbinând criteriul cronologic cu cel tematic. Prezentarea operei literare este descriptivă, adesea convenţional lirică şi (în absenţa simţului critic) dublată de admiraţia nediferenţiată, nivelatoare. Informaţia istorico-literară este însă remarcabilă şi prezintă încredere. De aceeaşi natură sunt contribuţiile pri­vitoare la Tudor Arghezi (în ipostază de monah şi de comen­tator al ortodoxiei româneşti) şi Al. Mateevici.

A alcătuit culegeri din opera lui Galaction (articolele despre Eminescu, publicistica de călătorie, memorialistica, scrierile despre Basarabia). O postfaţă la „amintirile din gulag” ale preotului Vasile Ţepordei desfăşoară istoria pe scurt a Basarabiei culturale interbelice şi dă un inventar al scriitorilor basarabeni (sau numai născuţi în Basarabia) din secolul al XX-lea.

Opera literară

  • Pe urmele lui Gala Galaction, Bucureşti, 1982;
  • Gala Galaction, Galaţi, 1989.

Ediţii

  • Gala Galaction, O lume nouă, prefaţa editorului, Bucureşti, 1970; Prin ţară, prefaţa editorului, Bucureşti, 1975; Opinii literare, prefaţa editorului, Bucureşti, 1979; Mihai Eminescu, Iaşi, 1987; Zile basarabene, introducerea editorului, Chişinău, 1993.

Muzicologie - articole şi studii

  • George Enescu, în „Biserica Ortodoxă Română” nr. 1-2, Bucureşti, 1982;
  • Ciprian Porumbescu, în „Biserica Ortodoxă Română” nr. 7-8, Bucureşti, 1983;
  • Ciprian Porumbescu şi Mihail Berezovschi, în Caietele Studioului „Nicolae Iorga” din Bucureşti, 1983;
  • Alexandru N. Delcea, în „Glasul bisericii” nr. 7-9, Bucureşti, 1985;
  • Berezovschi - muzician şi pictor, în Caietele Studioului „Nicolae Iorga” din Bucureşti, 1985.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …