Gheorghe Ciompec

Gheorghe Ciompec (3 aprilie 1932, Meteleu, judeţul Buzău) - istoric literar. Este fiul Zinei (născută Sandu) şi al lui Gheorghe Ciompec, ţărani.

După studii elementare în comuna natală, face, la Buzău, Şcoala Normală (absolvită în 1952), iar la Bucureşti, Facultatea de Filologie (1953-1957), la a cărei Catedră de istoria literaturii române va fi asistent urmând, în timp, treptele carierei universitare.

Debutează în 1960, în „Revista de folclor”, cu un studiu care va fi dezvoltat ca teză de doctorat şi publicat în 1979: Motivul creaţiei în literatura română. Colaborează la „Analele Universităţii din Bucureşti”, „Revista de folclor”, „Limbă şi literatură” etc.

Ciompec cercetează pentru întâia dată în mod sistematic valorificarea mitului jertfei creatoare (motivul „Meşterul Manole”) în literatura scrisă, identificându-l în peste trei sute de texte inspirate de balada populară.

O primă etapă (1845-1920) se caracterizează prin „pastişe facile”, o a doua (1920-1945), care se dovedeşte şi cea mai importantă valoric, explorează şi interpretează dimensiunile mitico-simbolice deopotrivă în studii şi eseuri (Lucian Blaga, Dan Botta, Petru Caraman, Dumitru Caracostea, Mircea Eliade) şi în scrieri literare (Adrian Maniu, Lucian Blaga, Victor Eftimiu în teatru, Mircea Eliade în proză etc.).

În a treia etapă, postbelică, accentul valorizărilor s-ar muta de pe homo aestheticus pe homo constructivus (de exemplu, romanul Bietul Ioanide de George Călinescu). Preocupat de receptarea lui Mihai Eminescu de-a lungul timpului, Ciompec întocmeşte o amplă antologie critică.

În primul volum, Poetul naţional (1983), textele sunt selectate pe tema reprezentativităţii operei eminesciene. Al doilea, Structurile operei (1985), are ca temă imaginarul eminescian, iar ultimul, Textul eminescian (1990), reuneşte analize exemplare, caracteristice momentelor semnificative ale interpretării. Antologia urma, în intenţia alcătuitorului, să mai cuprindă un volum, privitor la raportul antume-postume.

Opera literară

  • Motivul creaţiei în literatura română, Bucureşti, 1979.

Antologii

  • Mihai Eminescu interpretat de..., I-III, prefaţa editorului, Bucureşti, 1983-1990.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …