Gheorghe Ciocoi

Gheorghe Ciocoi (4 august 1942, Cepeleuţi, judeţul Edineţ, Basarabia) - poet.

Este fiul Anei (născută Gonţa) şi al lui Ion Ciocoi, ţărani. A absolvit Universitatea de Stat din Chişinău (1965). Între 1964 şi 1978 lucrează la ziarul „Moldova socialistă”. Îndeplineşte un timp funcţia de secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Din 1988 deţine funcţia de redactor-şef adjunct al săptămânalului „Viaţa satului”. În 1992 i s-a conferit titlul onorific de Maestru Emerit al Artei.

Ciocoi debutează cu placheta Constelaţia dragostei (1970), o încercare de a conjuga liric socialul cu intimismul, pe calea unui metaforism hiperbolic pe cât de stufos, pe atât de retoric uneori. În volumele ulterioare, se scutură de balastul imagistic, nu însă şi de transferul metaforic, considerat drept principiu definitoriu al gândirii poetice: Amforă (1972), Arbori îndrăgostiţi (1977), Cerul de la Cepeleuţi (1982), Izvoarele lui august (1984) etc.

Temele şi motivele sunt proprii întregii lirici basarabene postbelice: războiul şi pacea, neliniştile spiritului, întoarcerea la izvoare, evocarea înaintaşilor, etosul popular, graiul matern, menirea poeziei etc.

Ciocoi a semnat mai multe cicluri evocând personalitatea lui Eminescu (Steaua Eminescu, 1997), precum şi o carte de poeme - Peisaje în suflet (1985), cele mai valoroase fiind Teiul lui Stamati, Mărul în poartă, Cocostârcul alb. Este autor al mai multor plachete de versuri pentru copii: Troleibus pentru un urs (1980), Ce pot face mâinile dibace sau Povestea lucrurilor (1981), Cea mai veselă vacanţă (1982), Floarea păcii (1987) etc.

Paralel cu poezia, Ciocoi cultivă şi schiţa publicistică (Ferestrele pământului, 1980). A tradus din poezia lui Rafael Alberti, Pablo Neruda, N. Aseev, E. Mejelaitis, I. Martinchiavicius etc.

Opera literară

 • Constelaţia dragostei, Chişinău, 1970;
 • Amforă, Chişinău, 1972;
 • Salutul soarelui, Chişinău, 1974;
 • Razele pâinii, Chişinău, 1976;
 • Arbori îndrăgostiţi, Chişinău, 1977;
 • Suită bulgară, Chişinău, 1978;
 • Anotimpurile omului sau Cânturi pentru biografia unui pământ, Chişinău, 1979;
 • Vârsta statuilor, Chişinău, 1980;
 • Troleibus pentru un urs, Chişinău, 1980;
 • Ferestrele pământului, Chişinău, 1980;
 • Ce pot face mâinile dibace sau Povestea lucrurilor, Chişinău, 1981;
 • Cerul de la Cepeleuţi, Chişinău, 1982;
 • Cea mai veselă vacanţă, Chişinău, 1982;
 • Izvoarele lui august, Chişinău, 1984;
 • Peisaje în suflet, Chişinău, 1985;
 • Despre ce doinesc copacii, Chişinău, 1986;
 • Floarea păcii, Chişinău, 1987;
 • Steaua Eminescu, Chişinău, 1997;
 • Scrieri alese, prefaţă de Mihai Cimpoi, Chişinău, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …