Gheorghe Cernea

Gheorghe Cernea (29 octombrie  1898, Bucureşti - 29 martie 1965, Paloş, judeţul Braşov) - folclorist. După ce urmează Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, cursurile de vară pentru învăţători din Sălişte şi Deva şi pe cele ale Şcolii Normale din Sibiu (1922-1924), funcţionează ca învăţător în Plotoneşti-Ciuc, Bârsău-Ilia, Cobor şi Roadeş-Agnita şi la Paloş.

Regiunea Cohalmului, din fostul judeţ Târnava Mare, şi-a găsit în el un asiduu cercetător, care a cules creaţii folclorice, a organizat expoziţii etnografice şi intenţiona să consacre zonei o monografie: Sate târnăvene din ţinutul Rupea-Cohalm.

Cernea a editat un număr apreciabil de mici colecţii, de o mare diversitate tematică. Comentând una dintre ele, poetul Dan Botta afirma că versurile cuprinse aici „sunt numai lirism. Poezie de iubire plină de înduioşare, de sensul viu al naturii”, poezie culeasă de la femei, „poeme de pasiune vie, de iubire şi gelozie”, strigături „cari relevă un admirabil simţ al umorului, observaţie pătrunzătoare, subtilitate”.

Cele mai semnificative şi ample culegeri îi apar în ultimii ani de viaţă (Poezii populare din sudul Ardealului-Târnave, Cântecele Rozaliei Cernea şi Nunta la Paloş, 1962, iar postum, Comori din Ardeal, 1966). Dacă în majoritatea culegerilor sale cântecele de nuntă, bocetele sunt de mare autenticitate folclorică, multe dintre cântecele Rozaliei Cernea, sora sa, sunt de fapt creaţiile personale ale unei cântăreţe populare.

Culegeri

 • Floricele din jurul Cohalmului, Bucureşti, 1929;
 • Obiceiuri de nuntă din jud. Hunedoara (comunele Bârsău, Bălata), Bucureşti, 1929;
 • Cântece ardeleneşti (regiunea Cohalmului), Cluj, 1929;
 • Strigături şi chiuituri de joc din comuna Paloş (jud. Târnava Mare), Cluj, 1930;
 • Cântări de mort din regiunea Cohalmului-jud. Târnava Mare, Bucureşti, 1931;
 • Cântări religioase din regiunea Cohalmului, jud. Târnava Mare, Bucureşti, 1931;
 • Colinde de Crăciun din regiunea Cohalmului, jud. Târnava Mare, Bucureşti, 1931;
 • Doine de dragoste din regiunea Cohalmului, jud. Târnava Mare, Bucureşti, 1931;
 • Doine de război (1914-1929) din regiunea Cohalmului, jud. Târnava Mare, Bucureşti, 1931;
 • Cântece ostăşeşti din regiunea Cohalmului, jud. Târnava Mare, Bucureşti, 1931;
 • Strigături de ospăţ din comuna Paloş (jud. Târnava Mare), Bucureşti, 1931;
 • Doine de jale din regiunea Cohalmului, Bucureşti, 1931;
 • Strigături de joc din jud. Sibiu, Sibiu, 1940;
 • Flori sibiene, Sibiu, 1941;
 • Patriotism ardelean, Cluj, 1945;
 • Poezii populare din sudul Ardealului-Târnave, Cântecele Rozaliei Cernea, Nunta la Paloş, în Folclor din Transilvania, ediţie îngrijită de Ioan Şerb, Bucureşti, 1962;
 • Comori din Ardeal, în Folclor din Transilvania, IV, ediţie îngrijită de Dumitru Lazăr, prefaţă de Mihai Pop, Bucureşti, 1966.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …