Gheorghe Călin

Gheorghe Călin (26 ianuarie 1935, Piteşti) - comparatist, traducător şi istoric literar. Este fiul Filofteii şi al lui Ştefan Călin, mecanic de locomotivă.

După absolvirea la Piteşti a gimnaziului (1945-1948) şi a Şcolii Tehnice de Administraţie Economică (1948-1952), urmează secţia de limbi şi literaturi slave de la Universitatea din Bucureşti (1952-1957), completându-şi ulterior specializarea la Bratislava (1959), Praga (1962, 1963) şi Brno (1973).

În 1959 îşi începe cariera didactică la Catedra de limbi şi literaturi slave a Universităţii din Bucureşti, devenind conferenţiar în 1991. În 1971 susţine teza de doctorat Cântecele haiduceşti slovace. Colaborează intermitent la revistele „Romanoslavica”, „Secolul 20”, „Luceafărul”, „Revista de istorie şi teorie literară” etc. În 1992 este distins cu medalia jubiliară „J.A. Komensky”.

Debutează publicistic în 1962, în „Analele Universităţii Bucureşti”, iar editorial în 1977, cu volumul Prelegeri de folclor slovac - o continuare a tezei de doctorat, în care, după un capitol introductiv despre folcloristica slovacă, autorul tratează pe larg motivele şi structurile stilistice şi compoziţionale proprii îndeosebi folclorului haiducesc. Pertinente, concluziile sunt precedate complementar de apropieri de folclorul românesc şi ecouri transmise în literatura cultă slovacă.

Cu aceleaşi mijloace istorico-literare pozitiviste şi comparatiste, Călin va aborda în context lărgit, în Literatura slovacă (1995), devenirea literaturii slovace, momentele ei reprezentative. Cartea va fi completată ca problematică şi metodologie de volumele Aspekty slovenskej barokovej a osvieteneckej literatury (1997), consacrat creaţiei literare din Slovacia în perioadele barocă şi iluministă, Literatura medievală slovacă şi Renaşterea (1997) şi Poezia slovacă a secolului al XIX-lea (1998).

În cea din urmă, materia e structurată în funcţie de volumul şi importanţa subspeciilor poetice cultivate cu preponderenţă în anumite momente ale literelor slovace. Volumele tind să închege, dintr-o perspectivă apropiată, o imagine completă a istoriei literaturii slovace.

Opera literară

  • Prelegeri de folclor slovac, Bucureşti, 1977;
  • Literatura slovacă, Bucureşti, 1995;
  • Aspecty slovenskej barokovej a osvieteneckej literatury, Nădlac, 1997;
  • Literatura medievală slovacă şi Renaşterea, Bucureşti, 1997;
  • Poezia slovacă a secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1998.

Traduceri

  • Frantisek Svantner, Joc omenesc, Bucureşti, 1972 (în colaborare cu Dan Teodorescu).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …