Gheorghe Bujoreanu

Gheorghe Bujoreanu (14 octombrie 1900, Ţuţcani, judeţul Vaslui - 28 mai 1990, Galaţi) - poet şi prozator.

Absolvent, în 1921, al Şcolii Normale din Galaţi şi, în 1930, al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, Bujoreanu este un timp inspector în judeţele Ismail şi Cetatea Albă, apoi profesor la Bolgrad şi, din 1939 până la pensionare, la Galaţi.

Debutează cu versuri în suplimentul ziarului „România nouă” (1921). Va colabora şi la „Licăriri”, „Luminişuri”, „Răsăritul”, „Freamătul literar”, „Ramuri”, „Albina”, „Familia noastră” (la care este redactor), „Convorbiri critice”, „Bugeacul”, „Revista Fundaţiilor Regale” şi „Orizonturi”. La Bolgrad îşi tipăreşte în 1936 volumul Demonul. Alte nuvele îi vor apărea târziu, în „Pagini dunărene”.

Fluente, versurile lui Bujoreanu ce zugrăvesc „icoane neuitate de la ţară” sunt anacronice. Mai izbutite sunt câteva pasteluri (Peisaj, Toamna în Bugeac). Însuşiri mai variate relevă în schimb proza, în nuvela ce dă titlul volumului din 1936, ca şi în Dinu Măgură, publicată în „Ramuri”, frământarea lăuntrică a eroilor în luptă cu „demonul simţurilor” e urmărită atent, veridicitatea evoluţiei atenuând mult tezismul finalurilor tragice.

Câteva tipuri - un preot jovial, împintenat de o nevastă lacomă, o directoare de şcoală ce posedă secretul reuşitei la inspecţii, o „Coana Maria” sau o văduvă geloasă pe soţul defunct - au naturaleţe, iar o scenă de propagandă electorală amuză şi satirizează.

Scrise după 1960 şi rămase în pagini de revistă, ca şi alte proze, Huhurezii şi Toporişca se conformează canonului epocii, idealizând „colectivizarea”. Ţăranii au însă nume de o savoare frustă, gesturile lor sunt nuanţat surprinse, iar lexicul e mustos. Răzgândire schiţează cu umor portretul unui suplinitor improvizat, iar Din zile de august sugerează bine panica, incertitudinile şi suferinţele unei familii ţărăneşti în vara anului 1944.

Opera literară

  • Demonul, Bolgrad, 1936.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …