Gheorghe I. Brătianu – istoric şi om politic

Gheorghe I. Brătianu este fiul lui Ion I.C. Brătianu, cunoscutul om politic. Învaţă la Iaşi, Cernăuţi şi Paris.

Profesor universitar la Iaşi (1924-1940), apoi la Bucureşti, unde este concomitent director al Institutului „Nicolae Iorga” pentru studiul istoriei universale (1940-1947).

Membru al Academiei Române (corespondent în 1928, titular în 1942) şi al mai multor foruri ştiinţifice internaţionale.

În 1941, se înrolează ca voluntar în campania pentru eliberarea Basarabiei şi a Bucovinei de Nord.

Doisprezece ani mai târziu îşi pune capăt zilelor într-o închisoare comunistă.

A lăsat posterităţii o vastă operă istoriografică.

Câteva titluri, în ordinea apariţiei:

  • Actes de notaires genois de Pera et Caffa de la fin du treizieme siecle (Bucureşti, 1927);
  • Recherches sur le commerce genois dans la Mer Noire au XIII-e siecle (Paris, 1927);
  • Privileges et franchises municipales dans l’Empire Byzantin (Bucureşti, 1936);
  • Une enigme et un miracle historique: le peuple roumain (Bucureşti, 1937);
  • Etudes byzantines d’histoire economique et sociale (Paris, 1938);
  • Une nouvelle histoire de l’Europe au Moyen Age (Bucureşti, 1938);
  • Les Venitiens dans la Mer Noire au XIV-e siecle. La politique du Senat en 1332-1333 et la notion de latinite (Bucureşti, 1939);
  • Origines et formation de l’unite roumaine (Bucureşti, 1943);
  • Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti (Bucureşti, 1945);
  • Sfatul domnesc şi Adunarea Stărilor în Principatele Române (Evry, 1977).