Gheorghe Barbă

Gheorghe Barbă (14 noiembrie 1929, Ismail, Basarabia) - istoric literar.

Este fiul Ninei şi al lui Calistrat Barbă, învăţători. Părinţii refugiindu-se peste Prut în anii ’40, Barbă urmează Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova, apoi Facultatea de Limba şi Literatura Rusă din cadrul Institutului Pedagogic „Maxim Gorki” din Bucureşti, absolvind-o în 1953. A fost cadru didactic la Universitatea Bucureşti, luându-şi doctoratul în filologie cu teza Mihail Şolohov şi literatura română (1971).

Debutează în publicistică în 1960. Colaborează la revistele „Romanoslavica”, „Studii de literatură universală”, „Analele Universităţii Bucureşti”, „Secolul 20”, „Rumânskaia literatura”, „România literară”, „Luceafărul”, „Novîi mir”, „Vestnic M.G.U.” etc. Publică articole, cronici, profiluri literare, recenzii, pe teme ca: relaţiile literare româno-ruse, istoria literaturii ruse vechi şi moderne, aspecte ale fenomenului literar rus contemporan.

Traduce din proza sovietică. Publică numeroase studii despre Aleksandr Puşkin, I. Bondarev, V.M. Şukşin, Iuri Kojevnikov, ca şi despre fenomenul Soljeniţîn (acestea în ultimii ani, 1994-1996), înregistrează ecouri ale literaturii ruse în spaţiul românesc în perioada 1940-1949 etc. Câteva articole studiază relaţia dintre proza lui Marin Preda şi aceea a unor scriitori ruşi etc.

Debutează în volum cu Mihail Şolohov în universul literar românesc (1975), în care relevă mai toate aspectele receptării scriitorului, începând de la primele traduceri şi comentarii (1929) până în 1975. Istoria literaturii ruse vechi. Secolele XI-XVII (1989) este unul dintre puţinele manuale de literatură rusă veche elaborate în România.

Opera literară

  • Mihail Şolohov în universul literar românesc, Bucureşti, 1975;
  • Istoria literaturii ruse vechi. Secolele XI-XVII, Bucureşti, 1989;
  • Prelegeri de literatură rusă şi relaţii literare româno-ruse, Bucureşti, 1995.

Traduceri

  • Sovremennaia sovetskaia proza, Bucureşti, 1978 (în colaborare).

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …