Gheorghe Băgulescu

Gheorghe Băgulescu (1 noiembrie 1890, Deduleşti, judeţul Brăila - ?) - prozator. Este fiul Radei şi al lui Petru Băgulescu. S-a dedicat carierei armelor, parcurgând toate treptele ierarhiei militare, de la gradul de sublocotenent (1912) până la general de brigadă (1940). Pentru deosebite fapte de arme în primul război mondial, a primit distincţia Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul”. Temperament uşor inflamabil, s-a aflat mereu în conflict cu mediile politice, deşi regulamentul interzicea orice manifestare de acest gen.

În 1941, este acreditat ministru plenipotenţiar al ţării noastre în Japonia. Aici a desfăşurat, între altele, o foarte susţinută activitate de propagare a valorilor culturale româneşti. A mijlocit cea dintâi, probabil, tălmăcire din opera lui Mihai Eminescu în limba japoneză.

Impetuos precum în viaţa politică, debutează Băgulescu şi în literatură, semnând, în 1915, volumul Rânduri de la frontieră. Experienţa războiului a folosit-o în alte două volume, Zile de energie (1918) şi Zile triste (1919). În romanul Antiquitas rediviva (1926), alegoria este ratată ca demonstraţie („romanul credinţei eroice”) prin excesul de informaţii istorice (chiar turistice, pe alocuri) şi de scene involuntar parodice. Construcţia este vicioasă, şubrezită în parte de tezism. Acest defect este însă echilibrat prin câteva stranii pagini poematice şi prin amestecul dintre fantastic şi realism.

Antiquitas rediviva rămâne un bun exerciţiu pregătitor al romanului următor. Pentru Suflet japonez (I-III, 1938-1939), Băgulescu s-a documentat îndelung, studiind istoria Japoniei după documentele oferite de universităţile din Tokio şi Waseda, de muzeele din Tokyo şi Ako, precum şi după informaţiile pe care i le-au dat urmaşii unei familii de samurai. Trilogia care a rezultat se sprijină pe o construcţie epică aproape impecabilă, în cadrele şi convenţiile romanului istoric. Este urmărită astfel istoria unei familii de nobili daimyo, care, în secolele XVII-XVIII, trece prin confruntări, naraţiunea luând frecvent întorsături de basm. Nobilul Naganao îl are ca inamic pe fostul pirat Aku Taro, iar Naganori (fiul celui dintâi) pe Kira (fiul celui de al doilea).

Conflictul este sumar, dar amplificat prin paranteze care introduc elemente de atmosferă, gesturi sau comportamente specifice. Uneori, cu deosebire în partea a doua, succesiunea evenimentelor este imaginată cu abilitate deosebită pentru a surprinde o psihologie particularizatoare, ce rămâne totuşi la nivel descriptiv. Intenţia fiind de frescă istorică, personajele nu sunt aprofundate, dar se mişcă pe coordonate generale riguros delimitate, în marginile unor tipologii conturate de statutul social (daimyo, samurai, şogun, ronin, gheişă etc.). Sub titlul Yamato Damashii, romanul a cunoscut o versiune engleză şi una franceză, ambele apărute la Tokyo, în 1938.

Opera literară

  • Rânduri de la frontieră, Craiova, 1915;
  • Zile de energie. Impresii şi povestiri de pe front. 1916-1917, cu o scrisoare de Nicolae Iorga, Târgu Neamţ, 1918;
  • Dezertorul, Bucureşti, 1919;
  • Zile triste, cu o scrisoare de Nicolae Iorga, Bucureşti, 1919;
  • Antiquitas rediviva. Vremurile revin, Craiova, 1926;
  • Suflet japonez, I-III, Bucureşti, 1938-1939; ediţia Bucureşti, 2003.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …