George Grigore Cair

George Grigore Cair (23 septembrie 1876, Bucureşti - 23 iunie 1924, Bucureşti) - prozator.

Descendent al unei familii înstărite, Cair este fiul lui Grigore C. Cair, fost primar la Târgovişte, deputat şi senator conservator. Urmează la Bucureşti Liceul „Sf. Sava”, absolvit în 1895, şi cursurile Facultăţii de Drept, luându-şi licenţa în 1899 cu lucrarea Divorţul în dreptul roman şi român. Va fi, mai întâi, funcţionar la Ministerul de Domenii şi avocat al Statului; între anii 1905 şi 1907, în timpul guvernării conservatoare, este prefect al judeţului Dâmboviţa.

Practică avocatura şi îşi continuă activitatea politică, alăturându-se, în 1908, grupării conservator-democrate a lui Tache Ionescu (din care se va retrage în 1922). Ia parte la război, fiind ofiţer de rezervă, iar după încheierea păcii reintră în barou ca avocat pledant. Membru, de la înfiinţare, al Societăţii Scriitorilor Români, este ales în mai multe rânduri în comitetul de conducere. Avea reputaţia unui sportiv desăvârşit şi a unui specialist în codul onoarei şi al duelului. A fost asasinat de tâlhari în locuinţa lui din Bucureşti.

Cair debutează cu versuri în „Lumea nouă literară şi ştiinţifică” din august 1896. Publică apoi schiţe, nuvele şi poezii în „Foaia pentru toţi”, „Adevărul”, „Dimineaţa”, „Moftul român”, „Convorbiri critice”, „Flacăra”, „Rampa”, „Cosânzeana”, „România”, „Literatorul” „Sburătorul” etc. O culegere de schiţe satirice, Urmaşii Romei (1904), este urmată de alte cărţi de versuri şi proză: Din lumea gândurilor (1905), Ca fulgu la vânt... (1906), Farmec (1913), Spre zări albastre (1915), Dorina (1916), subintitulată „însemnările unei fete sincere”, „poemul fantastic” Traista lui Adonis (1916), Patimi (1918), romanul Finei (1920), Ce-a zis Saadi (1922), romanul Într-un mirador (1922), Nevroză (1924) şi „stihurile vesele” din Ca să-ţi treacă de urât (1912, tipărite sub semnătura Jorj de Riac).

Autor de versuri pe drept uitate, Cair e, în schimb, menţionabil pentru o parte din proza lui. Schiţele satirice, multe apărute mai întâi în revista „Moftul român” a lui I.L. Caragiale şi reluate în volume, ca şi cele două-trei tentative, rămase în acest stadiu, de roman, cu toate slăbiciunile, stau mărturie a unei vocaţii, din păcate neîmplinită. Cu adevărat reuşite sunt notele dintr-un carnet de front, publicate fragmentar în gazete, mai ales şarjele, trasate cu o mână surprinzător de sigură, prilejuite de contactul cu mediile birocratice şi militare care îşi aflaseră adăpost la Iaşi în timpul războiului.

Finci, romanul iubirii ratate a unei adolescente, sufocat de sentimentalism, sau Într-un mirador, încercare, cu ecouri din Duiliu Zamfirescu şi Mihail Sadoveanu, de a reconstitui, în tonuri grave, cu un oarecare realism al observaţiei, o dramă pasională, consumată în lumea ce se stinge a proprietarilor rurali, nu ies din zona locului comun.

Opera literară

 • Urmaşii Romei, cu ilustraţii de N. Mantu şi C. Petrescu, Bucureşti, 1904;
 • Din lumea gândurilor, Bucureşti, 1905;
 • Ca fulgu la vânt..., cu desene de Emil Sperlich şi autotipii de Iosif Brand, Bucureşti, 1906;
 • Ca să-ţi treacă de urât, Bucureşti, 1912;
 • Farmec, cu ilustraţii de A. Murnu şi autotipii de Iosif Brand, Bucureşti, 1913;
 • Spre zări albastre, cu desene de A. Murnu şi autotipii de Iosif Brand, Bucureşti, 1915;
 • Dorina, Bucureşti, 1916;
 • Traista lui Adonis, Bucureşti, 1916;
 • Patimi, Bucureşti, 1918;
 • Tainele lor, Bucureşti, 1920;
 • Finci, Bucureşti, 1920;
 • Amurg, Bucureşti, 1921;
 • Ce-a zis Saadi, Bucureşti, 1922;
 • Într-un mirador, Bucureşti, 1922;
 • Nevroză, Bucureşti, 1924.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …