George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova - ?) - prozator. Este fiul Mariei (născută Dumitrescu) şi al lui Gheorghe Dumitrescu. La Bucureşti urmează, din 1916, liceul şi, din 1925, Facultatea de Litere şi Filosofie. După ce, câţiva ani, a fost profesor suplinitor la Liceul Militar „Regele Ferdinand” din Chişinău, obţine o catedră la o şcoală de meserii din Bucureşti. În 1935, a predat la liceul din Sfântu Gheorghe. A îndeplinit un timp şi funcţia de referent în Ministerul Propagandei.

Până să fie cooptat, în 1934, ca membru al Societăţii Scriitorilor Români, se făcuse cunoscut prin proza (la început, de filiaţie sămănătoristă) şi însemnările din ziare şi reviste precum „Revista poeziei”, „Flacăra”, „Adevărul literar şi artistic”, „Neamul românesc literar”, „Universul literar”, „Viaţa literară”, „Tribuna”, „Facla”, „Azi”, „Viaţa românească”. Avea să mai publice în „Gazeta Basarabiei”, „Ţara noastră”, „Viaţa”, „Veac nou”, „Vremea”, „Universul”, „Curentul magazin”, „Însemnări ieşene”, „Pan”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Sfarmă-Piatră”, „Porunca vremii” etc.

A fost redactor la „Brazde adânci” (1921), „Pagini basarabene” (Chişinău, 1936) şi „Veac nou” (1938). A mai semnat George Doru, G. Dumitrescu, Gogu Dumitrescu, Gogu Dumitrescu B., George D. Dumitrescu, George Dumitrescu-Urziceni, G.D. Gheslăniceanu, Dimitrie Gherasim, George Nanu Dumitrescu, G.U., G. Urz, George Urzin, Ghiţă Urziceanu, Ghiţă de Urziceni etc.

Cu sporadice recenzii, răzleţe stihuiri sentimentale, articole, între care gesticulante sunt cele de atitudine politică (exaltând frăţia de arme dintre soldatul german şi ostaşul român în „războiul sfânt” împotriva bolşevicilor), câteva traduceri (din Leonid Andreev, Arcadii Avercenko, Anton Cehov, Aleksandr Kuprin), Dumitrescu nu-şi modifică fizionomia literară, care rămâne aceea a unui prozator.

Nuvelele şi schiţele din La fetiţa dulce (1933) - carte încununată cu Premiul de debut al Societăţii Scriitorilor Români - sunt, de fapt, un „jurnal basarabean”, în care un lirism cu estompă şi ironia învăluită dau tonul fluentelor notaţii. În modulările unei melancolii din când în când surâzătoare, regăţeanul surprinde agonia lentă a unui prăfos târg basarabean, în care timpul curge leneş şi plictisul împăienjeneşte ritmul precar al unei vieţi lipsite de orizont.

Mici întâmplări pitoreşti, mai o bârfă, mai o ciorovăială colorează stins o ambianţă deprimantă, care devine ucigătoare atunci când peste orăşelul somnolent ploile de toamnă şiroiesc fără contenire. O adolescentă ftizică se stinge, un ins se sinucide absurd pentru o prostituată şi în liniştea mortificantă abia dacă vibrează, în tremur vătuit, un duios acord de clavir.

Un fior de prospeţime aduce schiţa O stea din Carul Mare, unde, într-un decor de amprentă sadoveniană, un june trăieşte emoţiile învălmăşite ale unei îmbrăţişări de iniţiere. Mai puţin îi izbuteşte prozatorului şarja, lucrată în pastă groasă. Aceeaşi atmosferă în Oraşul din amintire (1944). Pecetluit de inerţii maligne, sfâşiat de contraste, Chişinăul pare „cel mai trist oraş din lume”. În descrierea alert monografică a urbei se insinuează şi sugestia poetică, Dumitrescu - care, fapt semnificativ, şi-a spus şi Dorul - fiind un prozator ce compensează insuficienţele epicului prin discrete respirări lirice.

Opera literară

  • La fetiţa dulce, jurnal basarabean, Bucureşti, 1933;
  • Viaţa şi opera lui Leon Donici, Chişinău, 1936;
  • Oraşul din amintire, Bucureşti, 1944.

Check Also

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …

Anghel Dumbrăveanu

Anghel Dumbrăveanu (21 noiembrie 1933, Dobroteasa, judeţul Olt) – poet, prozator şi traducător. Este fiul …