George Buznea

George Buznea (23 aprilie 1903, Vetrişoaia, judeţul Vaslui - 14 septembrie 1976, Bucureşti) - poet şi traducător. Este fiul Domnicăi (născută Bejan) şi al lui Gheorghe Buznea, ţărani. Buznea a avut o tinereţe supusă lipsurilor şi incertitudinilor, neizbutind să-şi termine studiile începute la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti.

Prin 1926-1927, frecventa cenaclul lui Mihail Dragomirescu şi încerca să se afirme cu versuri la „Falanga” şi „Universul literar”. Mai apoi, pe când era în serviciul Bibliotecii Comunale din Brăila (1929-1939), a lucrat şi ca redactor la „Expresul”, „Luceafărul”, „Luceafărul literar şi artistic”, „Curierul”, „Relief dunărean”, „Gazeta Brăilei”, colaborând totodată şi la alte periodice.

A publicat versuri, proză, articole literare şi diverse, semnând şi George Buznea-Moldovanu, Baldovin, Bemol, Valentin Boldur sau Valentin Vetrişanu. Între 1940 şi 1948, este angajat ca „tehnician traducător scenarist” la întreprinderi cinematografice din Bucureşti şi Craiova, stabilindu-se apoi în Bucureşti, unde, după câteva colaborări sporadice, reintră în viaţa literară ca traducător.

Placheta Omagiu Eladei (1930) conţine stihuri ocazionale, iar Aripi de azur (1935, amplificată şi republicată în acelaşi an sub titlul Epopeea aripei) este un imn închinat aviaţiei româneşti. Mai aproape de poezie, volumul Flăcări (1935) este dominat de energia trăirilor erotice, abia voalate de simboluri străvezii, înţeleasă ca o religie atotputernică, iubirea e proiectată în largi spaţii naturale sau în profunde perspective temporale, prin invocarea unui timp mitic, cu o figuraţie dionisiacă. Glorificarea forţei vitale ar fi principala marcă a scrisului său, vizibilă şi în entuziasmul versurilor ocazionale sau al articolelor literare.

Înclinaţia poetului de a elogia capătă forma cea mai plină de devoţiune în Povestea lui... (1940), omagiu, după modelul epic şi prozodic al poemului Luceafărul, adus lui Mihai Eminescu. Între numeroasele proze risipite în periodice, se detaşează foiletoanele din „Expresul” şi „Curierul”, grupate sub câteva titluri „semnificative” - Romanul unei femei (1930), semnat Giovana, Brăila, cetatea voluptăţii (1930-1931), semnat Marchizul de Priola, Brăila râde, Brăila plânge (1932), semnat Don Cleofas. Textele intenţionează o campanie de „dezvăluire” a vieţii secrete a oraşului, dar sunt mai degrabă dovada unei înclinaţii exagerate spre observarea manifestărilor erotice, de preferinţă în împrejurări senzaţionale.

Cea mai importantă operă a lui Buznea este traducerea primelor două părţi din Divina Comedie a lui Dante Alighieri. Conştient de dificultăţile unei interpretări cât mai complexe a originalului, el optează pentru o „echivalare în spirit dantesc a secvenţelor intraductibile”. Transpunerea în româneşte este însoţită de o amănunţită documentare, de un bogat aparat critic. Rigorile prozodice l-au condus la unele creaţii lexicale sau sintactice prea personale, forţând uneori uzul limbii, dar în ansamblu versiunea sa are o vigoare expresivă care îi conferă o frustă frumuseţe.

Opera literară

  • Omagiu Eladei, Brăila, 1930;
  • Romanul unei femei, 1930;
  • Brăila râde, Brăila plânge, 1932;
  • Aripi de azur, Brăila, 1935; ediţia (Epopeea aripei), Bucureşti, 1935;
  • Flăcări, Brăila, 1935;
  • Epopeea pământului românesc, Bucureşti, 1936;
  • Brăila prin veacuri şi în zilele noastre (în colaborare), Brăila, 1937;
  • Povestea lui..., Bucureşti, 1940.

Traduceri

  • Dante, Divina Comedie. Infernul, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1975; Purgatoriul, prefaţă de Alexandru Balaci, Bucureşti, 1978.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …