Galibi

Galibii sunt o populaţie amerindiană din Guyana, Venezuela, Surinam, Guyana Franceză şi, marginal. Brazilia (circa 23.000 de persoane).

Aşezaţi în câmpia litorală a Guyanelor şi, în Venezuela, în bazinul inferior al fluviului Orinoco şi pe mesas din statul Anzoategui, galibii se află şi astăzi în aceiaşi zonă în care fuseseră semnalaţi în vremea conchistadorilor, dar teritoriul ocupat de ei s-a micşorat considerabil. În prezent nu  pădurea, ci  regiunile de  coastă constituie polul esenţial al universului lor. Fac excepţie doar câteva comunităţi din Venezuela şi din Guyana.

Îşi duc viaţa în medii naturale foarte variate (savane, păduri tropicale), fiind ameninţaţi, de la caz la caz, de colonizarea agricolă sau de exploatările forestiere întreprinse de marile companii. Principalele lor activităţi sunt şi acum pescuitul şi agricultura pe terenuri defrişate periodic prin incendiere.

Sistemul de rudenie este bilateral; căsătoria se făcea preferenţial între veri încrucişaţi. Reşedinţa tinerilor soţi era uxorilocativă. De vreo 20 de ani această regulă a început să fie înlocuită cu modelul matrimonial occidental, care implică libera alegere a soţului şi a reşedinţei.

În trecut satele îşi schimbau frecvent locul. Erau alcătuite din membrii unui grup local, bazat pe puternice legături de rudenie, care recunoşteau autoritatea întemeietorului satului, în prezent sedentarizarea a favorizat formarea de sate mari, care reunesc mai multe grupuri locale.

Pe lângă faptul că structurile politice oficiale au o autoritate tot mai mare, adesea şeful satului este numit de către puterea politică sau regională, dintre şefii grupurilor locale. Cu toate că s-au convertit, în mod repetat. Ia diferite forme de creştinism, se constată perpetuarea unui şamanism foarte activ, care se adaptează la problemele lumii contemporane.

Galibii vorbesc diverse dialecte, reciproc inteligibile, ale unei limbi din familia karib. Cunosc bine şi limbile naţionale ale ţărilor în care trăiesc.

Istoric

Galibii sunt urmaşii unor elemente din ansamblul karib (provenind probabil din ţinutul muntelui Roraima, locul unde se întâlnesc graniţele Braziliei, Venezuelei şi Guyanei) care au înaintat dinspre vest spre est de-a lungul ţărmului, pornind din cursul inferior al fluviului Orinoco.

Dislocând şi în oarecare măsură asimilând populaţiile de limbă arawak, printr-un proces de etnogeneză care era încă în curs de desfăşurare în secolul al XVIII-lea, au dat naştere unei civilizaţii originale (tot ei, în cele trei secole anterioare cuceririi spaniole, au invadat Antilele Mici).

Au intrat în contact cu occidentalii încă din secolul al XVI-lea. Ca şi alţi amerindieni au implicat în această relaţie rivalităţile dintre ei, integrând alianţele în sistemul conflictelor intertribale. Ulterior au fost preluaţi de misiuni (iezuite).

Slăbiţi ca urmare a prăbuşirii demografice, au fost nevoiţi să subziste la marginea societăţii coloniale. În vremurile recente redresarea demografică, capacitatea de adaptare economică şi intervenţia politică pledează pentru instaurarea unei adevărate relaţii de parteneriat cu societatea occidentală, în care să le fie respectată identitatea.

Denumire: tulewuyu, kalina, kalinia, caraiben, caribs.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …