Gabriel Donna

Gabriel Donna (pseudonimul literar al lui Nicolae N. Urdăreanu) (20 iunie 1877, Iaşi - 1944) - poet şi traducător. Este fiul Nataliei şi al lui Nicolae Urdăreanu, locotenent.

Şi-a început studiile secundare în Bucureşti, la Colegiul „Sf. Sava”, continuându-le în Craiova, la Liceul „Carol I”, unde îi are colegi pe N.M. Condiescu şi Victor Anestin. A terminat până la urmă liceul militar şi s-a înscris apoi la şcoala de ofiţeri. În 1913, pe când era administrator-căpitan, demisionează din armată, devenind inginer hotarnic.

Primele versuri, iscălite R. Urdăreanu şi Romulus U., îi apar în 1895, în revista liceenilor craioveni „Freamătul”. Cu pseudonimele Gabriel Donna şi, mai rar, Serafitus şi Seraphitius, colaborează la reviste patronate de Alexandru Macedonski - „Vieaţa nouă”, „Literatorul”, „Carmen”, „Ileana”, „Hermes”, dar şi la „Foaia populară”, „Epoca”, „Noua revistă română”, „Convorbiri critice”, precum şi la unele dintre periodicele conduse de Victor Anestin - „Tribuna familiei”, „Ţara literară şi populară”, „Orion”, „Tribuna” etc.

Placheta de debut, Câteva strofe, apărută în 1898, este urmată de Sonetele tiraniei (1902) şi de Marginalia (1911). Anunţa tot atunci alte volume de versuri (Ad Coelum, Pensieri prohibiţi) şi de schiţe (Peisagii sufleteşti), un roman (Confesiunea lui Cantemir) şi tălmăciri. Dar abia peste trei decenii văd lumina zilei versiunile la Sonete de William Shakespeare (1940) şi florilegiul Poeme romantice. Sonetele Uranici şi altele (1942). Acestea, dar mai ales prezentarea lui în antologia Din poezia noastră parnasiană a lui Nicolae Davidescu determină o adevărată redescoperire a poetului.

Donna este inclus de „Vieaţa nouă” printre cele „cinci frumoase stele” de curând ivite (alături de Grigore Pişculescu - Gala Galaction, Nelly - N.D. Cocea, Iuliu Dragomirescu şi Mihail Sado-veanu), dar Câteva strofe, cuprinzând juvenilă lirică erotică, nu se detaşează în fapt de producţia minoră a vremii. O anume acurateţe a versificării releva totuşi travaliu, dovedit apoi şi în traduceri din Leconte de Lisle, E.A. Poe şi Paul Verlaine.

Un incontestabil progres aduce volumul Sonetele Uranici şi altele. Autorul vădeşte o sensibilitate deosebită faţă de lumea astrelor, faţă de imensitatea cosmică şi de misterele ei, iar studiile astronomice, întreprinse cu patimă, îi vor îmbogăţi lexicul cu sonorităţi insolite, dar şi cu percepţii noi, ce vor da substanţă reflexivităţii sale. De aceea, nu de puţine ori, descriptivul, în formă îndelung cizelată, parnasiană, se converteşte în sugestie, simbolistă, a unui spaţiu infinit, misterios, clocotind de energie în aparenţa lui inertă, precum în Mi Cephei, Orionul, Palidul Selene şi Nebuloasa din Andromeda, ori a unui fascinant „Nord letargic”, iluminat de fastuoase aurore boreale.

Ulterior, Donna a încercat să-şi diversifice inspiraţia, în câteva elegii erotice şi meditaţii, îndeobşte discursive, diluate. Notabile mai sunt câteva sonete (Lui Ludovic II al Bavariei, Învinsul, Semper idem...) şi poemul Statuia, deseori antologat. Traducerea sonetelor shakespeariene este şi ea meritorie, în ciuda câtorva deficienţe, ca o etapă intermediară spre desăvârşita lor transpunere în româneşte.

Opera literară

  • Câteva strofe, Buzău, 1898;
  • Sonetele tiraniei, Bucureşti, 1902;
  • Marginalia, Bucureşti, 1911;
  • Poeme romantice. Sonetele tiraniei şi altele, Bucureşti, 1942.

Traduceri

  • William Shakespeare, Sonete, Bucureşti, 1940.

Check Also

George Dorul Dumitrescu

George Dorul Dumitrescu (14 februarie 1901, Ceptura, judeţul Prahova – ?) – prozator. Este fiul …

Geo Dumitrescu

Geo (Gheorghe V.) Dumitrescu (17 mai 1920, Bucureşti – 28 septembrie 2004, Bucureşti) – poet, …

Aurelian Titu Dumitrescu

Aurelian Titu Dumitrescu (15 februarie 1956, Caracal, judeţul Olt) – poet. Este fiul Mariei (născută …

Aurel Dumitraşcu

Aurel Dumitraşcu (21 decembrie 1955, Sabasa, judeţul Neamţ – 16 septembrie 1990, Bucureşti) – poet. …

Victor Dumbrăveanu

Victor Dumbrăveanu (20 august 1946, Corlăteni, judeţul Bălţi, Basarabia) – prozator şi publicist. A absolvit …