Fulbe

Fulbe este o populaţie din Africa de Vest, din zona de savană (între 12 şi 13 milioane de persoane).

Fulbe au venit probabil din Mali sau din Senegal, dar nu se cunoaşte cu precizie care este originea lor. Neîncetat în căutare de noi păşuni, au realizat un proces lent de migraţie, pe durata mai multor secole, care continuă şi în prezent. Acum au pătruns în toate ţările din Africa de Vest, din Senegal şi până în Republica Centrafricană (şi chiar în Sudan).

Se împart în patru clanuri maximale (Ba, Bari, Djallo şi Sow) şi în mai multe subgrupuri, constituite în decursul timpului şi alcătuite din persoane provenite din mai multe clanuri (printre care, de exemplu, Wolarbe, Ferobe, Torobe, Djelgobe, Yirdabe etc.). La un nivel inferior, fulbe se împart în diferite spiţe patrilineare şi în grupuri teritoriale.

În plus, fulbe „de la oraş” care sunt sedentari, se deosebesc de fulbe „de brusă”, nomazi sau seminomazi, care uneori sunt numiţi bororo sau mbororo. Fiecare dintre cele două grupuri susţine că îi reprezintă pe autenticii fulbe şi contestă grupului opus această calitate - primii pentru că se consideră mai buni musulmani, iar grupul al doilea pentru că au rămas păstori nomazi, având un mod de viaţă tradiţional.

Organizarea familială a grupului fulbe pastoral este reglementată în funcţie de necesităţile creşterii vitelor. O familie prea numeroasă, cu o cireada mică, nu ar putea supravieţui numai pe această bază. O familie mică cu o cireadă mare nu ar reuşi să se ocupe aşa cum trebuie de vite. Există mecanisme de solidaritate în perioadele de secetă sau de epizootii, care dau posibilitate familiilor lovite de calamităţi să supravieţuiască şi să-şi refacă cirezile. Fac schimburi cu populaţiile locale, primind produse vegetale în schimbul produselor lactate şi cărnii pe care le oferă.

Fulbe au un sistem de valori sau un cod moral (pulaaku) cu rol foarte important în definirea identităţii lor. Acest cod apreciază pozitiv comportamentul rezervat, stăpânirea emoţiilor, curajul, inteligenţa, libertatea de mişcare, creşterea animalelor şi islamismul. Fiecare grup local îşi alege ca şef pe acel membru al spiţei dominatoare care dă dovadă că posedă în cel mai înalt grad caracteristicile pulaaku.

În teritoriile care fac parte dintr-un „stat” fulbe, diferiţii şefi locali se află sub autoritatea sultanului. Fulbe consideră că respectarea codului pulaaku le conferă un statut superior faţă de populaţiile locale, pe care le socotesc formate din inşi neciopliţi, păgâni şi sclavi, în regiunile în care fulbe au o poziţie economică şi politică dominantă, acest statut superior îi determină pe mulţi localnici să se „fulbeizeze”.

Cei mai mulţi dintre fulbe sunt musulmani. Deşi convertirea la islam a început în secolul al XI-lea, de-abia în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, când s-au constituit marile state fulbe, islamul a fost adoptat cu adevărat de ansamblul populaţiei. Numeroase persoane folosesc pe scară largă farmecele „islamice” (utilizând versete din Coran) şi recurg frecvent la prezicerea viitorului practicată de unii dintre învăţaţii lor.

Deşi vorbesc dialecte diferite, care nu sunt întotdeauna reciproc inteligibile, toţi fulbe au aceeaşi limbă, fulfulde, care face parte din limbile atlantice (grupul Niger-Congo). Există pe alocuri şi o literatură scrisă în arabă sau în fulfulde cu caractere arabe, care relatează istoria şi cuceririle diferitelor grupuri. Literatura orală este de asemenea foarte bogată (poezie, povestiri istorice).

Istoric

În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea mai multe comunităţi fulbe s-au răsculat împotriva populaţiilor autohtone care stăpâneau ţinuturile în care se aşezaseră. În felul acesta i-au înlăturat pe regii locali şi au întemeiat mai multe state musulmane, printre care Maacina (în Mali), Fouta Jalon (în Guineea) şi imperiul Sokoto, fondat de Usman Dan Fodio (în Nigeria şi Camerun).

Prosperitatea lor sa bazat în mare parte pe comerţul cu sclavi capturaţi din rândul populaţiilor locale. Ca urmare a apariţiei acestor state, mulţi fulbe s-au sedentarizat şi au devenit comercianţi, agricultori sau au intrat în serviciile administrative.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …