Fijieni

Fijienii sunt o populaţia autohtonă din arhipelagul Fiji (Pacificul de Vest), cele mai importante insule fiind Viti Levu şi Vanua Levu.

Fijienii constituie în proporţie de 60% un ansamblu de comunităţi rurale cu o economie bazată pe legumicultura (igname, taro, manioc şi yagona, mai cunoscut în Oceania sub numele de kava), pescuit şi în mai mică măsură pe creşterea animalelor. Tinerii au tendinţa de a părăsi temporar satele pentru a se angaja ca muncitori agricoli pe plantaţii de trestie de zahăr sau ea lucrători la mina de aur din Viti Levu. Activitatea turistică, foarte bine dezvoltată în partea răsăriteană a insulei, oferă de asemenea un număr mare de locuri de muncă.

Încă de multă vreme s-a pus în evidenţă, în rândul populaţiei din Fiji, existenţa unui ansamblu occidental,cu caracteristici mai pronunţat melaneziene, şi a unui ansamblu oriental, care a întreţinut strânse legături cu vechiul regat din Tonga. La venirea europenilor comunităţile din estul arhipelagului erau organizate în Jiiari confederaţii, fenomen din câte se pare necunoscut celor din interiorul insulei Viti Levu.

Unele caracteristici ale celor din urmă - asocierea diferitelor grupuri în serii de „steme”, marea importanţă pe care o are localizarea, existenţa unor distincţii în funcţie de generaţie, i-au interesat în mod deosebit pe primii cercetători, printre care se numără şi antropologul britanic A.M. Hocart.

În timpul protectoratului britanic, instituirea unui model oficial de organizare socială, formarea unei culturi dirijate de stat şi adoptarea unei limbi standardizate au afectat diversitatea acestor societăţi. Ele aveau însă şi o seric de trăsături comune, care, se mai păstrează şi astăzi. Dintre acestea trebuie amintită organizarea ierarhică a statutului indivizilor şi a unităţilor sociale, care se exprimă în mod special prin sistemul de acordare a priorităţii în cadrul ceremoniei care are ca obiect kava.

Fijienii acordă o importanţă fundamentală activităţilor lor rituale, marcate prin consumul de kava şi prin schimburi solemne cu un ansamblu de obiecte individualizate în funcţie de valoarea lor (rogojini, împletituri din fibre, puieţi de kava şi dinţi ai cetaceelor tabuu). Astfel de schimburi au loc îndeosebi între părinţii paterni şi cei materni în decursul tuturor ceremoniilor care marchează viaţa primului născut; naştere, punerea numelui, prima baie, prima intrare în grădina de legume, circumcizia, nunta şi înmormântarea.

Fijienii an adoptat creştinismul (metodist) ca religie oficială, ceea ce nu ia determinat însă să acorde o importanţă mai mică strămoşilor şi spiritelor protectoare, care intră laolaltă în categoria tevoro, termen care a fost generalizat de misionari. Dar apariţia a numeroase secte bazate pe valori mai individualiste, care impun abandonarea consumului de kava, determină în aceste comunităţi foarte ierarhizate mutaţii remarcabile. Fijienii folosesc diverse variante, foarte diferenţiate între est şi vest, ale aceleiaşi limbi austroneziene.

Istoric

Independentă din 1970, naţiunea fijiană este confruntată cu numeroase probleme. Una dintre cele mai importante se referă la statutul populaţiei de origine indiană, foarte numeroasă, implantată în arhipelag în vremea protectoratului britanic. În 1987, o lovitură de stat militară provocată de fractura existentă între această populaţie şi fijienii de origine autohtonă a făcut ca ţara să piardă un ajutor internaţional foarte consistent. Arhipelagul Fiji a revenit în Commonwealth în 1997, după ce a fost adoptată o nouă constituţie.

Check Also

Yoruba ekiti şi ondo

Yoruba ekiti şi ondo trăiesc în Ogun State, ţinut de câmpii acoperite cu păduri umede …

Yoruba din Oyo

Yoruba din Oyo constituie trunchiul central al ansamblului yoruba; locuiesc în Oyo State, regiune de …

Yombe

Yombe este o populaţie din Congo (din regiunea Ncesse şi din jur de Chinipeze, Kakamocka …

Yineru

Yineru este o componentă nord-estică a ansamblului ashaninca (circa 3.000 de recenzaţi, la care se …

Yi

Yii sunt o populaţie din sud-vestul Chinei (sudul Sichuanului, Yunnanul în întregime, nord-vestul provinciei Guizhu) …